Внимание: Могат ли да ви свалят табелите на колата, ако карате с изтекла книжка?

„Ако автомобилистът пропусне да си поднови шофьорската книжка, могат ли да му свалят и табелите на колата?”

Този въпрос вълнува десетки български шофьори, а краткият отговор е „ДА”. Дори вече има „изгорели” водачи заради това, че са пропуснали да си сменят свидетелството на управление след изтичане на срока на неговата валидност.

Казусът с тази категория нарушители е сериозен. Спрямо тях в тази си част Законът за движение по пътищата се прилага почти със същата строгост, както срещу пияни, дрогирани или неправоспособни водачи (това са лица, на които никога не е издавано свидетелство или са с отнета книжка на някакво основание – напр. изчерпан лимит на контролните точки, алкохол, дрога, съдебно решение или др.).

Разбира се, тежкото наказание може и да им се размине, тъй като съществува напълно противоречива практика както на Пътна полиция, така и на съда.

Това, че няма консенсус по въпроса е едно на ръка. По-важното е този, който все пак изтегли „късата клечка”, трябва ли заради едно свое недоглеждане (в масовия случай) да търпи толкова сериозни последици.

Според Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство (чл.150а от ЗДвП). Големият спор тук е дали, когато книжката е с изтекъл срок на валидност, шофьорът губи  правоспособност? Или е абсолютно погрешно да се приравнява правоспособността с нередовния документ?

Отговорът тук е с голяма стойност, защото вече не става дума само да се плати глоба за невалиден документ. От 21 януари т.г. влезе в сила промяна в ЗДвП, според която собственик на автомобил, заловен да кара, „без да притежава съответното свидетелство за управление“ (чл.171 2а от ЗДвП), го заплашва дерегистрация на автомобила за срок от шест месеца до една година. Същата норма се прилага още: срещу собственик, заловен с над 0,5 промила, след употреба на наркотици, при отказ да бъде тестван с техническо средство или пък не изпълни предписание за медицинско изследване.

За Пътна полиция, която прилага ЗДвП, шофьорът с изтекла книжка „не притежава съответното свидетелство за управление“ и следователно е неправоспособен.

Все пак в страната има и служители, които тълкуват изтеклата книжка само като нередовен документ и съответно не прилагат новата законова норма за дерегистрация на автомобилите.

Пример за съществуващото противоречие е и това: в едно интервю високопоставен шеф на Пътна полиция обясни, че за изтекла книжка се свалят табелите. Почти по същото време негов подчинен обясни в друго интервю, че изтеклата книжка не е невалиден, а нередовен документ и не следва да се прилага мярката за дерегистрация.

Противоречива практика има и в съдилищата. Според една група магистрати „обстоятелството, че свидетелството за правоуправление на едно лице е с изтекъл срок, не прави лицето неправоспособен водач. Наличието на този документ само удостоверява правоспособността, не я поражда и съответно изтичането на срока на документа не лишава водача от придобитото право да управлява МПС.”

Други съдии пък смятат, че „за да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство”. Следователно за тях водачите с изтекли книжки за неправоспособни.

В съдебната практика се среща и мнението, че е абсурдно да се приравнява правоспособността с управлението на МПС с просрочено свидетелство. Съдии, гледали подобни дела, смятат, че Законът за движение по пътищата не съдържа отделен състав на това нарушение и затова нарушителите следва да се наказват само с 20 лева по общия текст на чл. 185 от ЗДвП.

Казусът с изтеклите книжки е засегнат и в тълкувателно решение на Върховния касационен съд от 2016 г. Върховните съдии разглеждат проблема от гледна точка на наказателното право – заради престъплението шофиране без книжка.

Според тях при просрочие на валидността на СУМПС и управляване на МПС извън този срок водачът първоначално носи административно-наказателна отговорност, а когато в едногодишен срок от наказването му по административен ред продължава да управлява МПС без „подновено“ СУМПС, той вече осъществява престъплението шофиране без книжка по чл.343в, ал.2 от НК.

Както сами се уверихте, казусът е твърде завързан. И за да не попадате в тази примка, по-добре да я избегнете по най-лесния начин – като си проверите валидността на шофьорската книжка.

автор: Ваня Георгиева

"Внимание: Могат ли да ви свалят табелите на колата, ако карате с изтекла книжка?", 5 out of 5 based on 4 ratings.
(Visited 4 364 times, 3 visits today)