За неправилно паркиране КАТ ще лепи фиша на прозореца

Катаджиите ще глобяват с фиш при паркиране на пешеходна пътека, автобусна спирка или на втори ред до активна пътна лента в отсъствието на водача. Санкцията за тези нарушения е 50 лв, а уведомление за съставения фиш ще бъде поставяно върху стъклото на автомобила, когато шофьорът е извън него. Досега автомобилистите освен глобата се разделяха и с точки от талона. С влезлите миналата седмица в сила промени в наредбата, регламентираща реда за отнемане на контролни точки, се видя, че пътната полиция вече няма да реже точки за тази група нарушения. Идеята е не да се либерализира режимът спрямо водачите, а напротив – те да бъдат наказвани колкото се може по-бързо. Целта е да се намали бюрокрацията при наказването и глобата да стигне до провинилия се автомобилист максимално скоростно. До влизането на промените в сила полицаите трябваше да чакат да се появи нарушителят, да му напишат акт, да му се издаде наказателно постановление и да се търси човекът, за да получи глоба от 50 лева. Сега целият този път от провинението до наказанието ще бъде съкратен.

Вероятно не малко водачи ще възразят, че е незаконно да бъдат санкционирани в тяхно отсъствие. Напротив, това вече е възможно с промените в Закона за движение по пътищата, влезли в сила от 21 януари 2017 г.

Както знаете, хартиен фиш се издава за административно нарушение, установено в момента на извършването му, за което не е предвидено отнемане на свидетелството за правоуправление, както и на контролни точки (нарушенията паркиране на зебра, на автобусна спирка и на втори ред до активна лента за това са изкарани от наредбата за точките).

Чисто нов е текстът в закона, който предвижда съставяне на фиш и при отсъствието на нарушителя. В чл.186 (3) се казва следното: Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

Обърнете внимание на последното изречение: залепеното уведомление на стъклото на автомобила се счита за връчване на фиша. Тоест тук няма как да се мине с отработеното в този случай изречение, че не си знаел, че имаш наложена глоба.

Все още от МВР не са коментирали възможността какво правим, ако някой „добросъвестен” гражданин мине покрай колата ти, скъса уведомлението и ти така и не разбереш, че имаш фиш.

автор: Ваня Георгиева

"За неправилно паркиране КАТ ще лепи фиша на прозореца", 5 out of 5 based on 4 ratings.
(Visited 3 524 times, 2 visits today)