Какво да направя, ако ми откраднат шофьорската книжка?

„Помощ, откраднаха ми шофьорската книжка. Какво да направя?”

Едно от най-неприятните неща, които човек може да преживее, със сигурност е да остане без документи за самоличност. Неприятно е не толкова, защото изваждането на нови документи струва пари. А защото е съпроводено с попълването на формуляри, досадно висене по опашки в институциите, загуба на време и ядове от срещи с чиновници. Някои хора дори си пускат отпуск, за да решат проблема.

Какво е нужно да знае шофьорът, ако по някаква причина остане без книжка (или някой от другите лични документи!).

Свидетелството за управление на моторно превозно средство освен, че удостоверява, че сте правоспособен водач, служи още и за установяване на самоличността. Също както

личната карта, паспорта, дипломатическия паспорт, служебния паспорт и т.н. С книжката вие може да се легитимирате пред властите и никой няма право да ви иска лична карта вместо свидетелството. Ако случайно попаднете на такъв полицай, който не зачита шофьорската книжка като документ за самоличност, вие може да подадете сигнал срещу него. За това апелира наскоро и СДВР в своята Фейсбук страница.

Ето защо този документ е толкова важен, дори и да не карате кола всекидневно.

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят в срок до ТРИ ДНИ трябва да декларира  това в най-близката структура на МВР. Гражданинът не е длъжен да ходи в РПУ-то по постоянен адрес.

В полицията ще ви накарат да опишете подробно при какви обстоятелства сте останали без документ. После ще получите декларация, която ще приложите към заявлението за нови документи.

И още нещо много важно: Глоба от 30 до 200 лв. заплашва онзи гражданин, който изгуби, повреди или унищожи български личен документ или не декларира в 3-дневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;

За издаване на дубликат на СУМПС, което е изгубено, откраднато, повредено или унищожено е необходимо да бъдат представени следните документи:

Заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция“; документ за самоличност по Закона за българските документи за самоличност; документ за платени такси; декларация по образец /предоставя се на място/; служебна бележка от МВР – в установените от ЗБЛД случаи;

При загубване на шофьорската книжка от новия образец, водачът подлежи на санкция. Ако пък старото свидетелство е било повредено, то трябва да се върне.

При изгубване или кражба на шофьорска книжка, издадена от държава-членка на ЕС, или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или от Швейцария на лице, което е установило обичайното си пребиваване в България, се издава българско СУМПС въз основа на доказателства за придобитата правоспособност от съответната държава, която е издала изгубеното или откраднатото свидетелство. За обстоятелствата по издаване на българското СУМПС се уведомява държавата, издала изгубеното или откраднатото свидетелство.

В случаите на подмяна на чуждестранно СУМПС замененото свидетелство се връща на държавата, в която е издадено, като се посочват причините за извършване на замяната.

Гражданин, намерил личен документ, е длъжен да го предаде в МВР.

Никой няма право да дава или приема в залог, както и да използва или преотстъпва български личен документ на друго лице. Иначе може да отнесе от 50 до 300 лева глоба.

Държавните такси, които се събират за издаване на нови документи, са определени по Тарифа №4. Ето какви са цените:

1 . Обикновена услуга до 30 дни

Издаване на СУМПС на лица до 58 г. – 25 лв.;
Издаване на СУМПС на лица  от 58 до 70 г. – 11 лв.;
Издаване на СУМПС на лица  с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.;
Издаване на СУМПС на лица над 70 г. – Без такса;
Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв.;

2 .Бърза услуга  до  10 дни – таксата е двойна.

В КАТ изисквайте да заплатите услугата чрез пос терминално устройство. Така ще си спестите банковите такси.

В отдел “Пътна полиция” – СДВР получаването на нова шофьорска книжка става на гишета с номера 34, 35, 36 и 37, след изтеглен номер с буква “А” от машината за управление на опашките.

Източници: ЗБЛД; СДВР; Еuropa.eu

автор: Ваня Георгиева

"Какво да направя, ако ми откраднат шофьорската книжка?", 5 out of 5 based on 1 ratings.
(Visited 10 482 times, 7 visits today)