Какво трябва да знаете за техническия преглед на вашия автомобил?

„Основна грешка на много шофьори е, че те идват при нас, смятайки, че ние трябва да им направим диагностика на автомобила. Да си проверят фаровете, спирачките… Не! Ние проверяваме техническата изправност на колата им, така че диагностиката трябва да си я направят преди това”, съветват техническите специалисти от СБА-Овча купел в София.

Обърнахме се към тях, за да припомнят на нашите читатели и автомобилисти всичко, което трябва да знаят за периодичния технически преглед: какви документи е нужно да представят в контролно-техническия пункт, какъв е редът за извършването му и в кои случаи се издава удостоверение и стикер за преминат технически преглед и т.н.

Периодичните прегледи са задължителни за всички регистрирани в България ППС-та без тези на поделенията на въоръжените сили, мотопедите и превозните средства с животинска тяга. Не подлежат на преглед и автомобили, произведени преди 1960 г., които представляват исторически интерес. Наредба №Н-32 за годишните технически прегледи не се отнася още за самоходните машини, колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях.

Необходимите документи за периодичен технически преглед на лек автомобил са:

  • Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
  • Свидетелство за регистрация на ППС – части I и II в оригинал (голям и малък талон); Може да бъде представено ясно и четливо копие на част I;
  • Застраховка “Гражданска отговорност”, валидна към датата на извършване на прегледа;
  • Документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС; Или документ, че са освободени от данък; (ВАЖНО: Въпреки че голяма част от общините вече са свързани с централизираната система за извършване на прегледи, понякога се случва платеният данък все още да не е разнесен и при сканиране на големия талон системата да покаже, че за колата има неплатени задължения. В такива случаи е необходимо да бъде сканиран четлив документ за платен данък с фигуриращ номер на стикера, издаден от съответната община)

Леките коли се представят за преглед за първи път преди изтичане на третата година от първоначалната им регистрация като нови, за втори път – преди изтичане на две години от първия преглед, след което прегледите се извършват всяка година преди изтичане на една година от предходния преглед.

Прегледите се извършват без разглобяване, като наредбата задължава водача да представи автомобила си измит (външно, двигател и основни агрегати).

Самият преглед е разделен на няколко етапа, при които се прави обстойна проверка на: състоянието на спирачната уредба, на кормилното управление, на видимостта (поле на видимост, състояние на стъклата, огледалата, устройствата за почистване и пр.), на предните фарове, на оси, колела, гуми и окачване, друго оборудване (аптечка, предпазни колани, пожарогасител и пр.), изправност на шумозаглушителните устройства, отделянето на отработилите газове, има ли изтичане на експлоатационни течности.

При попълването на протокола за техническия преглед с „да” или „не” се отбелязва кое от всичко изброено е изправно и кое не. Протоколът с данните се сканира и се въвежда в информационната система за регистриране на техническите прегледи, която е към Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”. Към него се прилага разпечатката от проверката на спирачната уредба и състоянието на отработилите газове. Върху протокола се поставя стикер с номера на знака за периодичния преглед. Стикер със същия номер се поставя и на стъклото на автомобила.

Цялата документация задължително трябва да се пази в техническия пункт 1 година след изтичане на срока на техническия преглед, тоест две години от датата на извършването му, разяснява Иван Чолаков от СБА-Овча купел.

Техническите неизправности, установени при прегледа, се категоризират в три групи:

  • Незначителни неизправности;
  • Значителни неизправности;
  • Опасни неизправности.

Незначителни са неизправностите, които не оказват сериозно въздействие върху безопасността на ППС, или пък са установени минимални несъответствия с конструкцията или експлоатационните характеристики на возилото. Когато се установят четири такива неизправности или несъответствия, но не повече от две за една система, възел или елемент, превозното средство може да се движи по пътищата, но водачът трябва да ги отстрани.

Значителни са неизправностите, които носят по-голям риск или са налице по-големи несъответствия с характеристиките и конструкцията на автомобила. Такъв автомобил няма право да се движи по пътната мрежа, освен до място за отстраняване на неизправностите. В тази категория попадат и возилата, при които има несъответствие между данните за регистрационния номер и/или за идентификационния номер на превозното средство от свидетелството за регистрация на МПС и представеното за преглед ППС.

Опасни са неизправностите, които пораждат риск за участниците в движението. Движението на такъв автомобил е забранено.

Установяването на незначителни неизправности не е основание да не ви издават удостоверение, стига да са в рамките на допустимия брой (виж по-горе). Когато неизправностите са значителни (например липса на катализатор), е разрешено в срок до 14 дни от датата на прегледа превозното средство да се придвижи до място да отстраняването им. От пункта ще ви издадат документ, в който е вписана каква точно е установената неизправност и вие ще може да шофирате с него. В този двуседмичен срок обаче трябва да се явите повторно на преглед  и ако всичко е наред, ще си получите удостоверение за техническа изправност и стикер. Стикерът се залепва на предното стъкло на колата.

В случай, че пропуснете да се явите повторно на проверка, рискувате да получите санкция от КАТ при евентуална проверка.

Автомобилът ви е технически неизправен и съответно удостоверение не може да получите при превишаване на нормите на шум, изтичане на течности, проблеми със спирачната и кормилна уредба и др. Това се отбелязва и в информационните масиви. Техническите специалисти от СБА-Овча купел обръщат внимание, че автомобилът може да не мине преглед и заради една липсваща аптечка или неизряден ауспух. Просто компютърната системата не го допуска.

„Техническият преглед е сериозно и отговорно нещо – не го подценявайте, съветват от СБА-Овча купел. – Случвало се е да идва жена с две деца, натоварила багажа за морето. И така по пътя решила да се отбие през пункта, да свърши и тази работа. Други пък са ни питали: „Какво толкова правите, какво има да гледате? Защо се бавите?” Друга жена пък беше доволна точно от това – че гледаме обстойно, а не претупване нещата. Каза: „Аз возя детето си и искам да съм сигурна, че всичко с колата ми е наред”.

В България няма публична статистика на годишна база колко автомобила не са минали успешно техническия преглед, както и данни за такива, които въобще не са се явили на задължителната проверка. Според доклад на ЕС за периода 2009 г. – 2010 г. над 350 000 превозни средства, подложени на крайпътни технически проверки в целия Съюз, са били в лошо състояние, което е изисквало спирането им от движение.

автор: Ваня Георгиева

"Какво трябва да знаете за техническия преглед на вашия автомобил?", 5 out of 5 based on 8 ratings.
(Visited 2 597 times, 2 visits today)