От 21 януари: Свалят табелите на колите на пияни, дрогирани и без книжка

Ако караш пил, под влиянието на наркотици, откажеш да бъдеш тестван или пък надуваш скоростта доста над разрешеното директно оставаш без табели на колата. Пътната полиция ще прекратява служебно регистрацията и на автомобили без застраховка „Гражданска отговорност“.

От 15 ноември до 1 март пък шофьорите задължително трябва да карат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 милиметра.

Това са част от основните промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), които влизат в сила от 21 януари 2017 г.

Другите най-важни изменения, които водачите трябва да знаят, е, че се въвеждат по-високи глоби за някои видове нарушения, отнемане на книжката, а новите шофьори ще получават по-малко контролни точки.

Глоби за шофиране в насрещното на магистрала

Занапред водач, който се движи в платното за насрещно движение по магистрала и скоростен път, ще се наказва с:

 • 1000 лв. глоба и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца.
 • При повторно такова нарушение санкцията става 4000 лв. плюс отнемане на шофьорските права за 6 месеца.

Досега нямаше изричен текст в закона за такова брутално нарушение, а по старите правила пътният „хулиган” можеше да отнесе между 20 и 150 лева глоба.

Глоби за автогонките

За пръв път се предвиждат наказания за т.нар гонки, които взеха не малко жертви в последните години.

– Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата.

– За повторно нарушение наказанието е лишаване от право да се управлява МПС за 3 години и глоба 5000 лв.

Нарушения, при които ще се свалят регистрационните табели

За срок от 6 месеца до 1 година ще се прекратява регистрацията на МПС на собственик, който:

 • шофира МПС без свидетелство за управление;
 • употребил е алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 промила;
 • употребил е наркотични вещества или техни аналози;
 • откаже да бъде проверен с техническо средство за алкохол и/или наркотици или не желае да даде кръв за изследване;

При всички тези случаи катаджията освен, че ще взима книжката, директно ще сваля предната и задната табела на автомобила.

Книжката ще се отнема временно

 • при шофиране под въздействието на алкохол, наркотици или техните аналози
 • при наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба

(останалите нарушения, при които се прилага тази мярка и по сега действащия закон, остават в сила)

Временно спиране на автомобила от движение

 • на собственик, който предоставя автомобила си на лице без книжка, под въздействието на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или наркотици – за срок до един месец;
 • на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложена глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;
 • – на собственик, който при управление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h – за срок един месец;

  – на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари – за срок три месеца;

  В сила остават останалите случаи, при които тази мярка се прилага и по сега действащия закон.

  Глоби за превишена скорост

  Двойно се завишават глобите за шофиране с превишена скорост.

  В населеното място санкциите се увеличават както следва:

  • за превишаване на максималната разрешена скорост с 31 до 40 км/ч – 400 лв. (досега беше 200 лв.).
  • за превишаване с над 40 км/ч от позволената скорост – 600 лв. (досега 300 лв.)
  • за превишаване с над 50 км/ч от разрешената – 700 лв. (досега 350 лв.). (Тук остава в сила да се отнема и книжката за 3 месеца, а за всеки следващи 5 км/ч над разрешените 50 км глобата се увеличава с 50 лв.)

  Извън населеното място глобите се увеличават по следния начин:

  • за превишаване от 31 до 40 км/ч – от 150 лв. на 300 лв.;
  • за превишаване от 41 до 50 км/ч – от 200 лв. на 400 лв.;
  • за превишаване над 50 км/ч – от 300 лв. на 600 лв. (Остава в сила за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.)

  Наказания за пияните шофьори.

  Шофьорската книжка ще се отнема при употреба на алкохол както следва:

  • над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;
  • над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.
  • Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е без книжка за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.
  • При отказ от тест с дрегер или кръвна проба – книжката ще се взема за 2 години, а глобата е 2000 лв.

  Ето още няколко важни промени:

  • С лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. ще се наказва водач, който управлява МПС, което е нерегистрирано или по някаква причина се движи без регистрационни табели. При повторност книжката ще се взима за до 2 г., а паричната глоба скача на до 1500 лв.
  • Вече официално е забранено и т.нар. „слаломиране” – внезапното и последователно преминаване от една в друга лента на пътното платно.
  • Не се разрешава спирането и шофирането в аварийната лента на магистралата, освен в случай на авария или ако шофьора или спътниците му внезапно се почувстват зле.
 • Задължително е включването на къси светлини в тунелите. Глобата за неправилно обозначено аварирало превозно средство става 150 лв., за хвърляне на боклуци и замърсяване на шосето – санкцията е същата.
  • Фиш за неправилно паркирано МПС може да се издаде и в отсъствието на водача. В този случай талонът се издава на собственика на возилото като се закрепва на видимо място на автомобила и др.
  • Забранява се поставянето на всякакви вещества и предмети върху табелите с регистрационния номер.
  • Стажът на водачите се зачита от момента на връчване на свидетелството за управление.
  • Времето, през което водачът е бил лишен от правоуправление, не се зачита за стаж.
  • Въвежда се понятието „нов водач”. Той получава 2/3 от максималния брой контролни точки, а оставащите 13 точки получава след изтичане на 24 месеца стаж като водач.

   

  Пълният текст на обнародваните промени на ЗДвП може да видите тук: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=110202

  автор: Ваня Георгиева

  "От 21 януари: Свалят табелите на колите на пияни, дрогирани и без книжка", 2 out of 5 based on 60 ratings.