С електронния фиш не се отнемат контролни точки

„Отнемат ли се контролни точки за нарушение, за което се издава електронен фиш?”

В последните седмици много членове на СБА задават този въпрос, а това, което най-много ги интересува, е има ли съществени промени в последните поправки на Закона за движение по пътищата, които да се отнасят за електронния фиш.

Както и досега, електронен фиш се издава за превишена скорост. Това нарушение трябва да е установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган или нарушител (чл.189, ал.4 от Закона за движение по пътищата).

По тази причина КАТ окончателно „пенсионира” радарите преди повече от две години.

Превишената скорост е най-масовото шофьорско нарушение. Така например през миналата година са били регистрирани 350 000 случая на превишена скорост.

Превишената скорост е и сред най-честите причини за катастрофите у нас.

Големият парадокс е, че за това нарушение не се отнемат контролни точки. И така е от няколко години насам, когато депутатите отново промениха закона и премахнаха възможността да се режат точки от талона на водачите-бързаци.  Стратегията за борба със скоростта е „високи глоби”. Затова с последните изменения от януари тази година една част от тях бяха завишени двойно, а друга – за не толкова драстично превишаване, се запази в досегашния си размер.

Депутатите не приеха предложението паричните санкции да бъдат обявявани в интернет, ако водачът не е открит на адреса му. Идеята бе така да се счита, че е бил уведомен, за да не може да по-късен етап да се оправдава, че не знае да има наложена глоба.

Извън паричните санкции най-голямото наказание за висока скорост, което може да понесе водачът, е три месеца без книжка при шофиране в населено място с над 50 км над разрешената скорост (ако му е за първи път). Освен това на такъв шофьор колата му ще бъде спирана принудително за срок от един месец. Тази мярка е нова – тя влезе в сила от 21 януари.

Припомняме старите и новите глоби за висока скорост:

Чл. 182.  Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

 1. за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
 2. за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
 3. за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;
 1. (в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 400 лв.;
 2. (в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 40 km/h – с глоба 600 лв.;
 3. (в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(2) Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:

 1. за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
 2. за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
 3. за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;
 4. (в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 300 лв.;
 5. (в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 400 лв.;
 6. (в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

В новата редакция на ЗДвП няма съществени промени относно електронния фиш. За да е законен, той трябва да съдържа данни за: териториалната структура на МВР, на която територия е установено нарушението; мястото, датата, точния час на извършване на нарушението; регистрационния номер на МПС; собственика, на чието име е регистрирано возилото; описание на нарушението; кои законови разпоредби са нарушени; размера на глобата; срока, сметката или мястото за доброволното ѝ заплащане.

Глобата, наложена с електронен фиш, трябва да се заплати в 14-дневен срок. Това е в интерес на нарушителя, защото при спазването на този срок се дължи само 70% от размера на санкцията. Останалите 30% се опрощават на длъжника.

Ако не собственикът на возилото е извършил нарушението, но е получил електронен фиш, той трябва в 7-дневен срок да се яви в регионалното звено на МВР и да предостави писмена декларация с данните на лицето, което е карало колата му и е извършило нарушението. Към документа се прилага и копие от шофьорската книжка на действителния нарушител. В този случай се издава нов електронен фиш на истинския виновник.

От Пътна полиция твърдят, че са създали нова организация на работа – електронните фишове вече не се бавят с месеци, а се издават и връчват в рамките на десетина дни. Така че, ако са ви снимали да карате с неразумна скорост, не разчитайте, че глобата ще се бави твърде много.

Другото важно нещо е, че от миналата година системата на МВР вече има директна връзка с тази на НАП. Благодарение на това приходната агенция веднага получава информация за всяка неплатена в срок глоба. На свой ред данъчните веднага образуват производство за принудително събиране.

И не забравяйте, че за неплатена глоба органите на КАТ могат да ви отнемат временно книжката до внасянето на дължимото. Ако шофьорът е и собственик на превозното средство, тогава и автомобилът ще се спира от движение (в сила от януари т.г.).

автор: Ваня Георгиева

"С електронния фиш не се отнемат контролни точки", 5 out of 5 based on 7 ratings.