Абонаментна ЗЛАТНА карта /безплатна пътна помощ в България и Европа/

Подробни условия за извършване на услугите по Златни карти на СБА
 1. Членският внос /Абонаментът/ за “Златна карта” е в размер на 99 лв. и осигурява безплатни услуги Пътна помощ, безплатен ГТП /само за членове/ и услуги с отстъпка от цената в техническите центрове на СБА. Услугите важат за един автомобил до 3,5 тона /включително и товара/ и до 4,80 м. /от предна броня до края на задното колело ВИЖ схемата/, посочен при попълване на документа за членство /абонамент/ и могат да се ползват 12 месеца от датата на валидност на картата от всеки член /абонат/ или упълномощено от него лице. Услугите Пътна помощ са денонощни.

 

 1. Всеки притежател на валидна Златна карта ползва следните услуги предоставяни от СБА:

 

 • безплатно подаване на ток на автомобила и смяна на спукана гума – неограничен брой пъти;
 • 10% намаление при ползване на предлаганите услуги в сервизите на СБА (без автотенекеджийски и автобояджийски) и 10% намаление в онлайн магазините на СБА и chastite.bg;
 • 20% отстъпка от цената на ГТП в СБА или при партньори на СБА;
 • безплатни информационни услуги от диспечерския пункт на СБА;
 • безплатен труд до 30 мин. по отстраняване на повредата от механик на пътна помощ на мястото на обездвижване на автомобила (вложените резервни части се заплащат);
 • ползващият услугата пътна помощ извън населено място има право на безплатно транспортиране до най – близкия сервиз, а когато повредата не може да бъде отстранена в рамките на деня – до 150 км. пълен пробег в посока местодомуването на автомобила, посочено в заявлението за членство/ абонамент. Когато се налага ползване на повече от посочените километри, същите се заплащат от члена/ абоната с намаление. Услугата се предоставя един път за всяка настъпила техническа повреда. Когато членът/ абонатът притежател на Златна карта не е ползвал услугата транспортиране на МПС по време на членството/ абонамента, при подновяването му (до 15 дни) за новата карта отпада ограничението от 150 пълни км. транспорт. Тогава се разрешава услугата транспорт до местодомуване на автомобила в случаите само когато най – близкият сервиз не може да отстрани повредата в рамките на същия ден. Условията се запазват и при следващо подновяване;
 • притежателите на Златна карта ползват в Европа гарантирана от СБА безплатна пътна помощ до най – близкия сервиз. Услугата се използва само чрез диспечерския център на СБА и се предоставя един път за всяка настъпила техн. повреда.
 • безплатен абонамент (10 бр.) за вестника на СБА – „Авто Мото свят“;
 • безплатни юридически консултации при ПТП и щета на тел. 146 от мобилен;
 • Отстъпки по програмата “Show your Card!” (35% при закупуване на гуми на място в центровете на Диана и 25% от услугите монтаж, демонтаж, баланс). Повече на www.sba.bg

 

 1. Пътна помощ и другите услуги се предоставят от СБА 48 часа след заплащането на членския внос/ абонамента. След изтичане на срока на валидност на картата, безплатни услуги не се предоставят.
 2. Безплатни услуги не се извършват при застрахователни събития (ПТП, палеж, кражба и др.). Оказаната от СБА тогава пътна помощ се заплаща с намаление. Виж забележката*.
 3. Ако членът/ абонатът на СБА прибегне до услугите на трети лица, СБА не възстановява сумите, които той е заплатил или ще заплати. В случай, че членът/ абонатът не е ползвал услуги за срока на картата, той не може да иска връщане на платените за нея средства – изцяло или частично.
 4. Пътна помощ се оказва, когато се уведоми диспечерския център на СБА на тел. 02/ 91 146, 00359 2 9 803 308, 146 (от моб. за България) за повредата и се предоставят данни за: номера на картата, рег. номер на автомобила, марка и модел, място на обездвижването, посока на движение и тел. за връзка. При непредоставяне на пълна информация, необходима за оказване на услугата, СБА не е длъжен да окаже такава.
 5. До 5 мин. от обаждането, СБА изпраща автомобил за пътна помощ, който пристига на мястото на обездвижване за време, съобразено с трафика и пътните условия.
 6. Членът/ абонатът на СБА е длъжен да изчака пристигането на пътната помощ в близост до автомобила си и да осигури достъп до него. В случай, че след подаване на заявката, повредата е отстранена, той е длъжен да уведоми незабавно диспечерския център. При неизпълнение на тези изисквания, СБА се освобождава от задължението за оказване на пътна помощ. Повторното повикване на същото място и за същия автомобил се заплаща.
 7. Представителите на СБА не са длъжни да предоставят услуги, когато МПС е на недостъпно и непроходимо място, има възможност да бъде повреден автомобила и/или са необходими специални технически средства.
  • В тези случаи представителите на СБА при изрично поискване от ползващото услугата лице, което е запознато с вероятността от повреда при процеса на оказване на услугата, полагат усилия за оказване на услугата в рамките на безпл. време за ремонт.  Ако в резултат на това автомобилът или товарът му бъдат повредени, СБА не отговаря и не дължи обезщетение.
  • Когато СБА не може да извърши услугата и са необходими специални средства, СБА съдейства на члена/ абоната за осигуряването на такива средства, като последните се заплащат от него.
 8. Ако автомобилът е претърпял повреда в гараж, от където изтеглянето му е невъзможно, СБА предоставя услугата в рамките на времето за безпл. ремонт без да е длъжен да изтегля автомобила, като вложените резервни части се заплащат.
 9. Представителите на СБА не поставят безплатно вериги против буксуване.
 10. Представителите на СБА не са длъжни да преместват други превозни средства и вещи, за да освободят автомобила за оказване на услугата.
 11. Ако повредата е настъпила извън път от републиканската пътна мрежа (черен път, частен път, затворен път и др.), СБА не е длъжен да оказва пътна помощ. За повреди, настъпили на пътища в курортни комплекси, къмпинги и други със специален режим на достъп, ползващият картата е длъжен да осигури достъпа на представителите на СБА за оказване на пътна помощ. В противен случай, услугата не се оказва.
 12. Когато пътищата са затворени от официалните власти, труднопроходими, непроходими или има прекъснати пътни съоръжения и други, СБА не е длъжен да оказва пътна помощ. Услугата се извършва след отваряне на пътя.
 13. Когато членът/ абонатът си смени автомобила, за да ползва услугите той е длъжен да съобщи данните за новия автомобил на диспечерския център на СБА. Безплатни услуги се оказват 24 часа след уведомяването. Същите не се оказват на отпадналия от картата автомобил. Членът/ абонатът има право да смени автомобила си еднократно в периода на валидност на картата. Промени по адреса на местодомуване на автомобила не се разрешават.
 14. При поведение от страна на член/ абонат на СБА, който заблуждава представителите на СБА, като предоставя невярна информация, грубо отношение, повикване на пътна помощ без необходимост и други, пътна помощ не се оказва. Членството/ абонаментът на СБА се счита за прекратено без да се възстановява платената за картата сума.
 15. Когато картата е изгубена или унищожена, притежателят ѝ е длъжен незабавно да уведоми диспечерския център на СБА за издаване на дубликат. В случай, че при нужда от услуги, предоставяни от СБА, картата е изгубена или унищожена, но данните за автомобила присъстват в системата на СБА, услугата се оказва и членът/ абонатът получава дубликат. Членът/ абонатът на СБА ползва горепосочените права еднократно.
 16. СБА се освобождава от отговорност за неизпълнение на задълженията си да оказва услуги в случаи на непреодолима сила, забрана за преместване на автомобила и други, до отпадане на забраната.
 17. Всеки може да проверява валидността на своята карта, както и да я подновява на sba.bg .

 

* Забележка: Когато СБА извършва услуга пътна помощ при застрахователни събития, същите са безплатни за клиенти на партньорски застрахователни компании според предложените от тях лимити. При надвишаване на разрешените от застрахователите лимити, допълнителните километри не се заплащат от притежателите на Златна карта.

Приемам условията.

[collapse]

*Картата се предлага за физически и юридически лица, като за вторите се издава фактура. Важи 12 месеца от дата до дата. Сумата за издаване се заплаща веднъж. Издава се за автомобил, но може да се ползва от различни лица. При закупуване на картата, всички услуги, с изключение на безплатен ГТП /само за физ. лица/, могат да се ползват след 48 часа. Еднократно в рамките на периода на валидност на картата автомобилът може да бъде сменен с друг, като картата става активна отново след 24 часа. Безплатни услуги не се извършват при застрахователни събития – тогава се заплащат с намаление за членове по ценоразпис на Пътна помощ. При минаване на преглед на автомобили с АГУ е възможно доплащане от 5лв.

В зависимост от броя абонаментни карти /за юр. лица/, за които се издава фактура, СБА прилага различна отстъпка.

За повече информация: тел: 02/935 79 14, 089 555 8867 и e-mail: itarpanov@uab.org (Отдел „Маркетинг и продажби“)

buynow

(Visited 736 times, 1 visits today)