Ако изгори колата ви, имате ли право на безплатна винетка за друг автомобил?

„Колата ми се запали и изгоря. Може ли с касов бон, втория отрязък и обгорената винетка и с отписания от КАТ талон да ми се даде винетка за друг /посочен от мен/ автомобил, който ще управлявам занапред. В крайна сметка съм си платила пътен данък за цялата година. Застрахователите ми връщат преизчислена гражданска отговорност. Няма логика да не мога да си взема нов винетен стикер за друга кола, която аз ще управлявам.”

(Въпрос от електронната ни поща.)

Ето това е един пример, в който законът ощетява гражданина. За съжаление не е предвидено в случай като този потърпевшите да бъдат обезщетявани с безплатен стикер, който да залепят на друг автомобил за оставащия срок на валидност на закупената, но унищожена по някаква причина винетка. Същото важи и когато автомобилът, за който е бил закупен стикера, по някаква причина вече не може да се използва.

Съгласно чл. 10а от Закона за пътищата шофьорите имат право на безплатни стикери, но при следните ситуации:

  • счупване на предното стъкло на автомобила (напр. след ПТП)
  • кражба на предното стъкло или само на винетката
  • при производствен дефект на винетния стикер

Винетната такса се определя за всяко конкретно пътно превозно средство. При заплащането ѝ собственикът или ползвателят на пътното превозно средство декларира регистрационния му номер. Той трябва да предостави при необходимост и валиден документ, удостоверяващ купуването на стикера. Винетката, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство. Това важи и при прехвърляне на собствеността на автомобила, като запазва валидността си за срока, за който е издадена. Няма вариант обаче лепенката да се използва за друго возило, освен за това, за което е издадена първоначално. Независимо от причините и обстоятелствата!

Как се получава безплатен стикер?

Винетката се състои от две части. Първата се залепва в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на возилото и удостоверява плащането на винетна такса. Втората част във вид на талон се съхранява от водача на пътното превозно средство. Тя се представя за издаването на безплатен годишен винетен стикер при унищожаване на залепена на стъклото първа част от него  вследствие на посочените по-горе причини: производствен дефект на винетката, счупване или кражба на предното стъкло.

Безплатната винетка се издава САМО до изтичането на срока на първоначално издадения винетен стикер.

Счупването или кражбата на предното стъкло се удостоверяват съответно със служебна бележка или с констативен акт на Главна дирекция „Национална полиция“, а производственият дефект на винетката – при оглед, извършен от служители на съответното областно звено на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Безплатен годишен винетен стикер се издава на собственика или ползвателя на пътното превозно средство след представяне в съответното областно пътно управление на АПИ на заявление, към което се прилагат:

  • копие от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство (вкл. свидетелство за регистрация на автомобила);
  • акт за констатиране на счупването или кражбата на предно панорамно стъкло;
  • служебна бележка / удостоверение, издадена от органите на МВР или протокол за ПТП ;
  • втората част на годишния винетен стикер;
  • частта, която е била залепена на счупеното стъкло или частта с фабричния дефект; 
  • При кражба на предното стъкло не се изисква представянето на първата част на винетния стикер.

Заявления могат да се изтеглят от интернет страницата на АПИ. В случая с опожарената кола на  дамата тя не може да кандидатства за безплатен стикер и затова, че вече е бракувала автомобила си. А както се вижда, в АПИ изискват талон за собственост на возилото. Неофициално от АПИ обясниха, че по принцип при пожар имало вариант да се вземе безплатна винетка (ако например се спука предното стъкло, а оттам и винетката), но за същия автомобил, не за друг.

Ето и официалната позиция на АПИ, изпратена до СБА, след наше запитване по конкретния казус:

Във връзка с постъпило Ваше запитване Ви уведомяваме, че съгласно разпоредбата на Закона за пътищата, заплащането на винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци. Също така, винетната такса се определя за всяко конкретно пътно превозно средство. Същата се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер, който се отбелязва в платежния документ.

От друга страна, съгласно чл. 10а, ал. 5, т. 3, 4 и 5 от същия закон при унищожаване на залепената част от годишния винетен стикер вследствие на счупване на предно панорамно стъкло, след представяне на втората част от годишната винетка се издава безплатен годишен винетен стикер. Същият се издава след представяне в съответното областно пътно управление на заявление, към което се прилагат следните документи: –

– копие от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство;

– актът за констатиране на счупването на предното стъкло;

– втората част на годишния винетен стикер;

– частта, която е била залепена на счупеното стъкло.

Във връзка с горното, Ви уведомяваме, че без приложени всички необходими документи, както и в случаите различни от тези регламентирани в Закона за пътищата, Агенция „Пътна инфраструктура” е в невъзможност да издаде безплатен годишен винетен стикер, тъй като това би довело до нарушение от страна на агенцията на законовите и подзаконовите нормативни актове.

автор: Ваня Георгиева

"Ако изгори колата ви, имате ли право на безплатна винетка за друг автомобил?", 3 out of 5 based on 4 ratings.
(Visited 772 times, 1 visits today)