Брюксел със „Зона на ниски емисии“ и задължителна регистрация на чужди МПС

От 1 октомври 2018 г. всички МПС, които не притежават Белгийски регистрационни номера, ще трябва да бъдат регистрирани преди да влезнат в Брюксел. Това се налага тъй като целият район на Брюксел вече е „Зона на ниски емисии“.

Ползвателите на МПС регистрирани в други държави, които влизат в района на Брюксел без да са регистрирани предварително, подлежат на глоба от 150 Евро, дори и същите да покриват екологичните изисквания на зоната. Предоставянето на грешна информация при регистрацията на превозното средство се наказва с глоба от 25 Евро.

Регистрацията е безплатна и заявка за нея се подава онлайн на следната страница https://irisbox.irisnet.be/irisbox/noauth/form/bruxelles-fiscalite/registration-lez. След, като подадете заявката, ще получите потвърждение, че автомобилът Ви е регистриран. Регистрацията е с валидност от 3 години, при положение, че данните на МПС не са променяни. Ако информация по МПС бъде променена (смяна на регистрационен номер, цвят и т.н.), трябва да бъде направена нова регистрация.

Навлизането в „Зоната на ниски емисии“ на Брюксел с МПС, което не отговаря на критериите ѝ, се наказва с глоба от 350 Евро. През 2018 г. единствените моторни превозни средства, които не се допускат в Брюксел са дизеловите със сертификат Евро 0 и/ или Евро 1. Забраната ще бъде разширявана и за други МПС между 2019 и 2025 г.

Повече информация за „Зоната на ниски емисии“, може да откриете на следната страница – https://lez.brussels/en.

(Visited 55 times, 1 visits today)