Важи ли техническият преглед на автомобила Ви при пътуване в чужбина?

Предстои ми пътуване зад граница с личния ми автомобил. Важи ли периодичният технически преглед на колата ми пред властите в съответната страна или не? Необходимо ли е да направя превод на документ, че съм минал успешен преглед в България и колата ми е в изправност?

С наближаването на летния сезон все повече шофьори задават подобни въпроси, които се отнасят за периодичните технически прегледи (ПТП) на пътните превозни средства. За разяснения по темата се обърнахме към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), откъдето ни информираха за най-важното, което всеки автомобилист трябва да знае относно техническите прегледи на ППС при пътуване извън България.

В съответствие с процедурата за регистрация на леки автомобили, периодичен  технически преглед следва да се извърши единствено в страната, където е направена регистрацията на превозното средство. Тоест, Всички ППС, регистрирани в България, следва да минат технически преглед в нашата страна, заявиха от ИААА. За целите на свободното движение удостоверението за техническа изправност, издадено на превозното средство в България, се признава за документ за извършен технически преглед от компетентните органи на другите страни – членки на Европейския съюз.

Важат ли обаче същите правила, когато пътувате извън ЕС?

В този случай се издават международни удостоверения за технически преглед на ППС по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи. В тази връзка всяка страна по Спогодбата признава удостоверението, издадено от друга страна, приела Спогодбата.

При пътуване в чужбина – независимо дали в ЕС или извън ЕС, не е необходимо документът за извършен технически преглед да бъде превеждан и легализиран, увериха от автомобилната администрация. Оттам все пак препоръчаха преди пътуването да се информирате специално дали дадена държава не е въвела изрично такова изискване, без да посочат дали имат информация за по-специални правила, въведени от някои страни.

В тази връзка припомняме, че в близкото минало Гърция и Унгария започнаха да изискват от българските шофьори двете части на свидетелството за регистрация на автомобила (така наречените малък и голям талон) и ако не представиш големия талон, следваха глоби. Това се правеше само в тези две държави. Тоест не е изключено някоя страна да е въвела свои правила, които да не са валидни за целия ЕС.

Друг важен въпрос относно техническия преглед на автомобила ви е какво ще се случи, ако валидността му изтече, докато се намирате зад граница? Пред подобни казуси са изправени българи, които пребивават не за броени дни или няколко седмици, а за по-дълъг период в чужбина – например, за да учат или са наети на сезонна работа. От автомобилната администрация отново уточняват, че возилата с български номера трябва да минат преглед за техническа изправност в България според изискванията за периодичните технически прегледи, описани в Наредба №Н-32. Отговорност на собственика е да следи кога изтича валидността на стикера за техническия преглед. Обръщаме внимание, че ако се премествате в друга страна от ЕС, трябва да знаете колко време може да карате автомобила си с български регистрационни номера и дали се налага да го регистрирате наново там, както и какви данъци ще трябва да плащате в страната, в която смятате да се установите.

Не малко шофьори питат също има ли възможност, докато пребивават в чужбина, да преминат технически преглед там и съответно местните власти да им издадат временен документ, който да важи до пристигането им в България? От ИААА заявиха, че информация относно такава възможност трябва да се потърси от съответната държава. Тоест, те не знаят за такъв вариант. Все пак, дори и да има някаква възможност за минаването на технически преглед извън нашата страна, трябва да знаете, че този заместващ документ пред нашите власти няма да важи. Вие сте длъжен веднага щом пристигнете в България да минете нов преглед, защото другият няма да бъде валиден. Пред КАТ и ДАИ вие ще бъдете нередовен шофьор и съответно ще подлежите на санкция.

автор: Ваня Георгиева

"Важи ли техническият преглед на автомобила Ви при пътуване в чужбина?", 5 out of 5 based on 4 ratings.
(Visited 1 169 times, 1 visits today)