Внимание: Новата наредба за алкохолните проби вече е в сила

Новата наредба за установяване на употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьорите влезе в сила от 28 септември.

Тя изцяло изменя старата Наредба № 30 от 2001 г., като освен за шофьорите ще се прилага и за участниците в пътнотранспортни произшествия. СБА вече ви запозна с новостите, но сега ще ви припомним основните и най-важни акценти в документа.

Употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на технически средства, включително тестове, и чрез медицински изследвания. При проверка на място за алкохол контролните органи използват техническо средство, а употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява с тест. МВР вече използва тестове по слюнка, които могат да установят употреба на опиати и особено на канабис до няколко седмици назад. Обръщаме внимание, че у нас вече е наказуемо не шофирането под въздействие на дрога, а след употреба на наркотици, което означава, че ще ви се търси отговорност не защото са ви хванали да шофиране в неадекватно състояние, а защото в организма ви са открити следи от забранени вещества.

От 1 юли догодина Пътна полиция ще използва абсолютно нов метод с нов уред за установяване на алкохол в организма. Това е т.нар. доказателствен анализатор, който отчита концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух.

Доказателствен анализатор, химическо лабораторно изследване и химико-токсикологично лабораторно изследване (при проверка за наркотици) могат да се прилагат, когато:

  • лицето откаже извършване на проверка с техническо средство или тест;
  • лицето не приема показанията на техническото средство или теста;
  • извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна
  • когато физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест.

В случаите, когато контролните органи задължително посещават на място пътнотранспортно произшествие, се извършва проверка за употребата на алкохол с техническо средство на водачите на МПС, а при необходимост – и на останалите участници в произшествието.

При необходимост на водачите на МПС се извършва проверка с тест или те се изпращат за медицинско изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. При невъзможност да им се извърши проверка – това става в болница.

При установена с техническо средство концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда и при попълването на протокол за установяване на наркотични вещества полицаите попълват и талон за изследване в три екземпляра: един за водача, вторият се прилага към акта или протокола, а третият остава за отчет.

Лицето следва собственоръчно да вписва в талона за изследване дали приема показанията на техническото средство или теста. Установяване с доказателствен анализатор, медицинско и химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване не се извършва, когато лицето приема показанията на техническото средство, а на лицето не се връчва екземпляр от талона за изследване.

В случай, че не приема показанията на техническото средство за установяване употребата на алкохол, лицето избира дали установяването да се извърши с доказателствен анализатор, или с медицинско и химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване. При отказ на лицето да избере един от двата начина се приемат отчетените показания от техническото средство.

Ако водачът е извършил нарушението в населено място и иска проба с доказателствен анализатор или кръвен тест, той трябва в срок до 45 минути да се яви в спешния център или да посети РПУ-то. В останалите случаи има срок до 120 минути.  Крайният срок за явяване на лицето се определя от контролния орган в зависимост от отдалечеността на мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинското изследване.

Както и досега обаче, шофьорите, които са хваната с над 1,2 промила, ще бъдат придружавани от полицейски екип.

От 1 януари догодина разходите за извършването на медицинското изследване за наличието на алкохол и дрога у водачите ще се плаща от областните дирекции на МВР, назначили изследванията. Средствата обаче ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ от „водача, уличен с техническо средство, и от отказалия извършването на проверка с техническо средство водач”. Тоест, ако тестът с дрегер е бил положителен и водачът по своя инициатива е поискал медицински проби, които са потвърдили съдържание на алкохол над 0,5 промила или на забранени субстанции, той ще трябва да заплати изследването. Ако обаче резултатите са отрицателни, той няма да плаща нищо.

В седемдневен срок от връчването на наказателното постановление или от предявяване на обвинение по чл. 343б от НК изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на химически анализ на пробите.

Още нещо много важно за шофьорите скоро ще стане факт. Служебно ще се прекратяват регистрацията на автомобили, ако до 2 месеца новият собственик не отиде в КАТ, за да го запише на свое име. Това предложение вече бе гласувано на първо четене в парламента. Следва окончателното му приемане от депутатите и обнародване в Държавен вестник.

С тази промяна се цели да се сложи в ред анархията със собствеността на хиляди автомобили в България. Проблемът е, че когато един такъв автомобил е сниман с камера за нарушение, фишът се изпраща на собственика по последна регистрация. Той обаче заявява, че колата отдавна не е негова. Подобни ситуации с изясняването на последния собственик на дадено превозно средство има и при катастрофи, което излишно затормозява работата на МВР.

автор: Ваня Георгиева

"Внимание: Новата наредба за алкохолните проби вече е в сила", 2 out of 5 based on 16 ratings.
(Visited 2 512 times, 1 visits today)