Евродепутати искат създаването на европейска база данни за километражите на колите

Между 30% и 50% от всички автомобили, които са били продадени и минали през границите, е възможно да са били с манипулирани километражи.

Това се посочва в проектодоклад от 21 декември м. г. на Комисията по транспорт и туризъм към ЕК. В документа се казва още, че „манипулирането на километражите на моторните превозни средства е широко разпространено явление, което представлява сериозна заплаха за пътната безопасност, екологичните показатели и правилното функциониране на вътрешния пазар“.

Още преди две години Съюзът на българските автомобилисти (СБА) заостри вниманието върху сериозността на проблема и призова за законодателни решения срещу този тип измами. Потърпевши са стотици хиляди граждани, които заради заблуждение при закупуване на автомобили са принудени да плащат много по-големи суми, отколкото реално струва автомобилът.

В доклада на Комисията по транспорт и туризъм се правят сходни заключения за разпространението на това явление, само че в европейски мащаб. Посочват се и препоръки. На първо място се призовава към намирането на технически способи, които да бъдат приложени за всички нови превозни средства, за да се възпрепятстват напълно манипулациите чрез софтуер и хардуер. Освен това се настоява и за институционална намеса – докладът призовава държавите-членки да прилагат ефективни, възпиращи и недискриминационни санкции за измамите с километражи.

Това, което се обмисля и което действително може сериозно да ограничи престъпното явление, е създаването на европейска база данни за километража, подобна на информационната система CarPass, която в момента е в сила в Белгия и в Холандия. В тези две държави отчитанията на километража на всички леки пътнически автомобили се въвеждат в национална база данни при всяка поддръжка, сервиз, ремонт или годишен технически преглед.

Сходно като предложение е разработването на програмата O.R.E.L., която миналата година бе прокарана в ЕК от българския евродепутат Андрей Новаков.

O.R.E.L. е система за обмен на информация за километражите на автомобилите в страните членки на ЕС. Чрез онлайн платформа тази информация ще бъде достъпна до купувачите на автомобили без значение в коя страна е произведена или използвана колата и къде се осъществява покупко-продажбата впоследствие. Същевременно ще се повиши и сигурността на пътя поради намаляване риска от технически неизправности.

Според директивата на ЕК относно годишните технически прегледи, от 20 май 2018 г. и най-късно до 20 май 2021 г. контролно-техническите пунктове ще са задължени да започнат изпращането по електронен път на компетентния орган на съответната държава-членка на информацията, съдържаща се в удостоверенията за техническа изправност, които те издават. От същата дата те вече ще бъдат задължени да включват в удостоверенията и показанията на километражите.

България вече направи крачка напред в ограничаването на измамите с прикриването на реалния пробег на автомобилите. След упоритите усилия на СБА да се криминализира това престъпление, управляващите обърнаха внимание на проблема и гласуваха важни законодателни промени, които са в сила от 3 януари тази година. Според ЗДвП с глоба от 2000 до 7000 лв. ще се наказва всеки, който манипулира и/или измени показанията на километропоказателя на моторното превозно средство.

Засега промяната е само на хартия. Очакваме в следващите месеци да видим как ще сработи законът.

автор: Ваня Георгиева

"Евродепутати искат създаването на европейска база данни за километражите на колите", 5 out of 5 based on 3 ratings.
(Visited 129 times, 1 visits today)