Програмата осигурява различни по вид и размер намаления в хотели, ресторанти, музеи, развлекателни центрове и много други, не само в България но и в Европа. Всеки член на автомобилен клуб притежаващ карта с логото “Show your Card!” може да се възползва от намаленията. Съюзът на българските автомобилисти (СБА) участва в програмата, като нашите членове се възползват от нея наравно с членовете на всички други клубове.

Ако притежавате хотел, ресторант, автосервизен център, магазин или друг обект, може да се включите в програмата “Show your Card!”, като предоставите намаления при ползването на вашите продукти и услуги на българските и европейските автомобилисти. Размерът на намалението се определя от Вас като се изисква минимална отстъпка от 5%. Отстъпката се ползва срещу показване на карта с логото на програмата “Show your Card!”. Препоръчително е обекта да разполага с Интернет страница, която също така да има и версия на английски език!

Всяка фирма включила се в програмата ще бъде публикувана на сайта на СБА, публикации в списание “Авто Мото Свят” и сайта на “ARC Europe”.

Само в Европа притежателите на такива карти са над 30 милиона души. Включването Ви в програмата определено ще доведе до повишен интерес от страна на членовете на СБА и нашите партньори в цяла Европа към предлаганите от Вас услуги и продукти.

назад

(Visited 529 times, 1 visits today)