Ивайло Славков: Шофьорският изпит може да бъде прекратен и за 30 секунди!

В СБА постъпи следното запитване:
„Явих се на изпит по кормуване. Не бях изминала и 200 метра, когато изпитващият ме накара да спра и да паркирам успоредно зад друг автомобил. Започнах паркирането. В един момент той каза, че се опитвам да се кача на бордюра и прекрати изпита. Има ли право да ме „къса”, след като не съм направила грешки, не съм отнела предимство или създала ситуация за ПТП?”

Ивайло Славков прие да отговори на нашата читателка, както и да обясни какви са правата и задълженията на кандидат-шофьорите и как точно преминават изпитите за шофьорска книжка. Г-н Славков е управител на СБА Лозенец и има над 36-годишен стаж като автоинструктор, през който е обучил над 30 000 шофьори.

– Г-н Славков, има ли основание нашата читателка да смята, че е била ощетена? Обяснене как точно трябва да протече изпитът по кормуване и има ли задължителни елементи, които трябва да бъдат включени в него?

– Задължително за оценка „да” трябва да се кара не по-малко от 25 минути. Ако например на 24-тата минута се направи някаква грешка за прекратяване на изпита, той се прекратява. Задължителните елементи по време на изпита по кормуване са няколко. Първо, курсистът трябва да може да потегли и да се включи в движението безопасно. Трябва да умее да паркира – успоредно или перпендикулярно. То трябва да бъде изпълнено без да се налага намеса на изпитващия инспектор от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” (ИААА), без да има качване на бордюр или дори докосване на гумата до бордюр. Ученикът може да направи няколко корекции – например маневри напред-назад, но, както казах, без да се качва на бордюр, да го докосва с гума, да удря дърво или да причинява щета на някой съседен автомобил. Други задължителни елементи са обратен завой, влизане-излизане от главен път, безопасно включване в движението, леви и десни завои на по-малка или по-голяма улица със светофар, преминаване през кръстовище, на което е без предимство…

– Може ли изпитът да бъде прекратен след едва 200 метра шофиране?

– Изпитът може да бъде прекратен и за по-малко от 30 секунди. Ако например ученикът потегли на ръчна спирачка още в началото. Изпитът се прекратява също, когато минеш на забраняващ знак на светофара – жълто или червено, при знак за забранено влизането, както вече казах – за докосване на бордюр с някоя от гумите, при отнемане на предимство на пешеходец, колоездач или друг участник в движението. Едно-две загасвания на колата не са фатални, но при трето изпитът също може да се прекрати.

– Какво още трябва да знаят курсистите за практическия изпит?

– Много е важно да знаят, че инспекторът не трябва да се намесва в действията на ученика под каквато и да е форма. Ако се намеси било то с хващане на волана, с натискане на спирачка и т.н., това означава, че курсистът не се е справил и изпитът се прекратява.

– Изпитът записва ли се с камера?

– Да. Има камера, която записва целия изпит още от самото начало. Записът започва от сядането на курсиста зад волана и поставянето на предпазния колан. Преди още да потегли инспекторът от ИААА му задава въпроси, свързани с устройството на автомобила. Например, кой лост за какво служи, как се включват фаровете, какво трябва да има в аптечката, какво се проверява като се отвори предния капак, какво да има в багажника на една кола…

– Ако курсистът не е съгласен с прекратяването на изпита, как може да оспорва?

– Той може да подаде оплакване в регионалната инспекция на ИААА (бивша ДАИ) в съответния областен град. След такъв сигнал се съставя комисия и курсистът има право да присъства на преглеждането на записа от неговия изпит. След това членовете на комисията му обясняват грешките, които е допуснал, ако има такива. Камерата снима напред и назад, вижда се какво прави ученикът в момента на изпита, как работи с предавките, с кормилото, дали се оглежда и т.н. Записва се и говор – дали има обидни думи или некоректно отношение от страна инспектора.

– Реално разглеждат ли се подобни сигнали и оплаквания от курсисти?

– Да. Прави се преразглеждане на изпита, но това не означава, че оценката се променя. Ако има оценка „не”, тя не може да се смени с оценка „да”.

– Тогава защо се прави преразглеждане на изпита, след като реално не може да се промени резултатът?

– За да се види дали инспекторът е постъпил правилно и ако е допуснал грешка, да понесе наказание.

– Кога човек има право да се запише на шофьорски курс?

– Той може да започне курс на 17 години и 9 месеца. На теоретичен изпит може да се яви на 17 години и 11 месеца, а на практически – като навърши пълнолетие, тоест 18 години. Другото изискване е да има минимум основно образование. Засега е задължителен 8 клас.

– Как протича обучението?

– В някои учебни форми първо изкарват цял курс по теория, после се явяват на вътрешен изпит по теория. Когато изкарат и официалния изпит по теория пред ИААА, тогава започват с практическите часове. При нас, в СБА, е така: когато завърши половината от теоретичния курс, тогава може да започне практическото обучение. Така съчетаваме теоретичните знания с практиката, за да може по-бързо да схване ученикът. Не може по-рано от средата на курса да се започне с кормуването.

– Колко часа е курсът?

– По теория – задължителни 40 учебни часа, а по практика – задължителни 31 учебни часа.

– Как протича вътрешният теоретичен изпит?

– На него се преценява дали си готов за официалния изпит, дали си научил материала. Решават се същите листовки, които се решават на истинския изпит и ако се издържи, тогава курсистът се допуска до официалния изпит по теория пред ДАИ. А след като издържи и официалния изпит, може да се яви на практически по кормуване.

– Как протича изпитът по теория в ДАИ?

– Изпитваните хора са в т. нар. бели стаи. Всеки е на отделно работно място, което е оградено с прегради от дрете страни. Пред теб има таблет и ти решаваш на таблета листовки, без да имаш възможност да погледнеш какво прави този до теб. През цялото време те снима камера. Преди да влезеш в залата махаш всякакви метални неща от себе си. Всичко се взима, дори коланите. Минава се като през летището. След решаването на листовките веднага получаваш резултата – „да” или „не”.

– Ако скъсат ученика на официалния изпит по теория, кога може да се яви отново?

– Още на другия ден, ако има места. Напоследък много малко хора ги късат на теория. Поне нашите курсисти. Те се явяват подготвени, защото ние не ги допускаме на изпит, ако не са издържали вътрешния изпит. Щом го издържат, на 95% ще изкарат и официалния.

– С колко точки от листовките се минава?

– 97 е максималният брой точки. Изпитът се преминава с 87 точки, от 86 надолу – не.

– След взимането на теоретичния изпит има ли срок, в който курсистът трябва да се яви и на практически изпит?

– Да. В рамките на една година след теоретичния изпит трябва да се издържи и практическият. Ако не го издържиш, трябва отново да се явиш на теоретичен. Който е скъсан на кормуването, трябва да вземе допълнителни четири часа преди отново да се яви на практически изпит.
След успешно изкарания практически изпит не по-рано от три работни дни учениците могат да подадат документи в КАТ за шофьорска книжка. За шофьор категория В се подава медицинско свидетелство, диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие, трябва бележка за изкаран курс за долекарска помощ, валидна лична карта. Всичко това ученикът лично трябва да подаде в Пътна полиция.

– А тези, които искат да си възстановят контролни точки, какво следва да направят?

– Избират учебна форма, която възстановява точки. Шофьорите се явяват само на опреснителен курс, където им се четат теоретични лекции и те попълват тест. Могат да възстановят 13 контролни точки един път в годината.

Ваня Георгиева

"Ивайло Славков: Шофьорският изпит може да бъде прекратен и за 30 секунди!", 5 out of 5 based on 5 ratings.
(Visited 9 116 times, 34 visits today)