Каква е глобата за всяко от нарушенията на пътя

По традиция всяка година Законът за движение по пътищата на Република България се изменя поне два пъти. Към 19 ноември т.г. през 2015 той бе променен цели четири пъти. От началото на октомври обаче са внесени няколко законопроекта, които целят нови промени в ЗДП. И тъй като не винаги можем да знаем със сигурност кое кога е променено, представяме Ви списък с глобите за всяко от нарушенията на пътя.

Превишена скорост:
*В населено място:
10 км/ч – 20 лв;
от 11 до 20 км/ч – 50 лв;
от 21 до 30 км/ч – 100 лв;
от 31 до 40 км/ч – 200 лв;
превишаване над 40 км/ч – 300 лв;
превишаване над 50 км/ч – 350 лв; /всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв./
*Извън населено място:
10 км/ч – 20 лв;
от 11 до 20 км/ч – 50 лв;
от 21 до 30 км/ч – 100 лв;
от 31 до 40 км/ч – 150 лв;
от 41 до 50 км/ч – 200 лв;
над 50 км/ч – глоба 300 лв; /като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв
*Причина за ПТП е несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение – от 100 до 200 лв.

Употреба на алкохол:
*над 0,5 до 1,2 промила – от 500 до 1000 лв.
*при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
*при отказ от проверка – 2000 лв.

Спиране и паркиране:
*на място за инвалиди – 200 лв.
*в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци – от 50 до 200 лв.
*на тротоари в населените места извън разрешените за това места – от 50 до 200 лв.
*не е означено принудително спряло на платното за движение ППС – от 50 до 150 лв.
*на спирките на градския транспорт – от 20 до 150 лв.
*в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище – 50 лв.
*неправилно паркиране върху тротоара – 30 лв.
*неправилно престой или паркиране – 20 лв.

Неспазване на знаците:
*за катастрофа, предизвикана поради неспазване на предписанията на пътните знаци. – от 100 до 200 лв.
*при неспазване на пътните знаци, пътната маркировка и други – от 50 до 150лв.
*не е осигурен път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал – от 50 до 150лв.
*преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването – 100 лв.
*навлизане след знак, забраняващ влизането на съответното ППС, или движение в забранената посока на еднопосочен път – 30 лв.
*не спира на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ – 20 лв.

Липса на винетка:
*Камион – 3000 лв;
*Автобус и микробус – 1500 лева;
*Превозно средство за превоз на пътници с 8 места – 600 лв;
*Лек автомобил, микробус – 300 лв.

Неправилни маневри:
*Неправилно изпреварване с опасност за движението – от 50 до 150 лв.
*Неправилно изпреварване без опасност за движението – 30 лв.
*Неправилно включване в движението, престрояване, изпреварване или неспазване на предимство – 20 лв.

Други:
*Не спиране на пешеходна пътека – 100 лв.
*Износени гуми – 50 лв.
*Говорене по мобилен телефон – 50 лв.
*Неизползване на колан – 50 лв.
*Превозва деца в нарушение на изискванията – 50 лв.
*Каране в бус лентата – 50 лв.

Глоба от 50 до 200 лв. за:
*нерегистрирано МПС, без табели или неправилно поставени рег. табели
*неправомерно използване на устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал
*отказ за представяне на документи пред органите за контрол
*неизпълнение на нареждане на органите за контрол
*нарушаване задълженията като участник в ПТП
*при отказ за съдействие в случай на ПТП, в което не е участник
*повторно нарушение на гореизброените: от 150 до 300 лв.

Превоз на опасен товар без необходимите документи
*от 200 до 300 лв.
*при повторно нарушение – от 300 до 400 лв.

Глоба от 100 до 300 лв. за:
*неправомерно управление на МПС
*без свидетелство за управление или при отнето такова
*при предоставяне на МПС на лице без необходимото свидетелство, употребило алкохол или упойващо вещество
*при управление на спряно от движение МПС
*при препречване на нормалното движение

Управление на ППС с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите:
*от 500 до 3000 лв.

Глоба от 50 до 150 лв. за:
*управление на технически неизправно МПС със забрана за движение

Глоба от 20 до 150 лв. за:
*нарушава правилата за използване светлините на ППС, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или управлява технически неизправно ППС
*нарушава правилата за движение по обособено платно за движение на релсово ППС, правилата за преминаване през железопътен прелез или паркира на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

Глоба до 50 лв. за:
*не представи в определения срок превозно средство за технически преглед
*използване на антирадар
*липса на документи за извършвания превоз
*включен двигател, когато МПС е в престой или паркирано, с изключение товарно-разтоварна или друга технологична дейност
*управление на МПС с емисии на вредни вещества над установените норми или с неизправно шумозаглушително устройство
*превозване на пътници над определения брой места

"Каква е глобата за всяко от нарушенията на пътя", 3 out of 5 based on 21 ratings.
(Visited 68 101 times, 193 visits today)