Какви документи ще ви искат на границата, ако пътувате с автомобил?

Наближава краят на лятото. Може би точно сега ви предстои пътувате с автомобил извън България, а може би очаквате гости от чужбина, които вместо със самолет ще дойдат с кола.

Какви документи ще са ви необходими, за да минете безпроблемно граничната проверка?

Изискванията за представяне на документи при преминаване през българската граница са различни в зависимост от гражданството на шофьора, който управлява превозното средство, уточниха за СБА от Главна дирекция “Гранична полиция” (ГДГП).

Съгласно действащия Закон за чужденците в България, чужденец, който влиза, пребивава или транзитно преминава през страната с МПС, трябва да притежава разрешение за преминаване на превозното средство, когато такова се изисква, шофьорска книжка, документи за регистрация на колата, за нейната собственост и задължителна застраховка. Пак според Закона за чужденците Гранична полиция може да задържа превозното средство и документите, когато лицето не представи документи за регистрацията и за собствеността му. В този случай се съставя протокол, екземпляр, от който се връчва и на чужденеца.

Гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС, при пребиваването си в България имат всички права и задължения според нашите закони и при преминаване на границата с автомобил е приложим Законът за движение по пътищата (ЗДвП).

В чл. 100 от ЗДвП са изброени документите, които  водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролния талон към него, свидетелство за регистрация на МПС, което управлява и за тегленото от него ремарке, документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, превозните документи при напускане на територията на страната – валиден международен сертификат за „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за чужбина – „Зелена карта“, документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност, удостоверяващ, че моторното превозно средство  и тегленото от него ремарке се допускат за движение по пътищата.

ВАЖНО! В нормативната уредба не съществува изискване за представяне на пълномощно от страна на собственика на автомобил, когато МПС се управлява от друго лице. Органите на „Гранична полиция” обаче ПРЕПОРЪЧВАТ да се изготвя пълномощно когато лицето, което е водач на превозното средство, не фигурира като собственик в свидетелството за регистрация. Само с този документ шофьорът може да удостовери пред граничните власти, че управлява возилото с разрешението на неговия собственик.

автор: Ваня Георгиева

"Какви документи ще ви искат на границата, ако пътувате с автомобил?", 5 out of 5 based on 5 ratings.
(Visited 1 192 times, 1 visits today)