Какви са правата ви при проверка на КАТ?

Когато катаджия ви спре на пътя и иска да прегледа редовността на документите ви и да отчете дали има алкохол в кръвта ви, може да последва обиск и дори съставяне на акт за административно нарушение.

Какво обаче е важно да знаем при извършването на процедурите за проверка и какви са правата ви в тези случаи? С позволението на колегите от pravatami.bg публикуваме техен текст с наши допълнения.

Униформени белези на пътните полицаи
Не сме длъжни да спираме и изпълняваме разпореждания на лица, които не носят законово определената полицейска униформа (цвят – тъмносин и/и жълта светлоотразителна жилетка). Задължителна е и маркировка на стоп-палката и надпис върху автомобила на служителите на реда „Полиция“ или „Пътна полиция“. Възможно е да бъдем спрени и от други служители на МВР с униформени надписи „Охранителна полиция“, „Гранична полиция“ и т.н.

Изисквания за спиране на МПС
За да бъде правилно спрян от пътните полицаи, те трябва:
– да заемат видимо място, а не да застават в засада скрити зад завои, храсти, дървета, билбордове или по какъвто и да е подвеждащ или изненадващ начин;
– да подават ръка със стоп-палка, възможно е и с ръка, а през нощта да описват полукръг с червена светлина. Сигнал за спиране може да бъде подаден от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.
– да се представят, като се идентифицират с име и звание, а при съмнение от наша страна са длъжни да покажат полицейските знаци по себе си и служебната си карта;
– да са на осветено място (когато спират за проверка автомобила през нощта) и служебният им автомобил да е с включени сини сигнални лампи;
Ако някой от тези четири елемента в началото на процедурата на проверка не е спазен, служителите на КАТ подлежат на дисциплинарна отговорност и се стига до нередовност на процедурата. Тогава можем да предявим възражения за начина, по който са ни спрели, в акта или на собствен лист (ако е нужно повече място), като опишем в акта, че прилагаме възражения си на отделен лист.

Ако все пак не напишем възраженията си в акта, можем да го сторим в 3-дневен срок пред органа, който го е издал. Последната подобна възможност е обжалването на наказателното постановление на КАТ пред съответния районен съд.

Проверка на шофьора на МПС – налични документи, обиск и други
В Закона за движение по пътищата (ЗДвП), в Правилника за прилагането му, както и в Закона за МВР е регламентирана контролната функция на Сектор „КАТ – Пътна полиция“ за безопасност и спазване на правилата за движение по пътищата. При проверка на редовността на нашите документи, органите на реда са овластени да проверят само:
– документи за самоличност: лична карта и/и паспорт (в случай на задгранични пътувания);
– свидетелство за управление на МПС, контролен талон (ако ни е иззет от органите на КАТ, представяме преписа от акта за констатираното административно нарушение, за което ни е бил задържан самият талон);
– документи за регистрационния талон на превозното средство; за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобила и талон от годишен технически преглед;
– удостоверителни стикери, залепени на предното стъкло на колата; платена винетна такса (за пътища, които изискват такава, например, извънградски); стикер за преминат технически преглед и за сключена застраховка „Гражданска отговорност“

Има случаи, в които Пътната полиция може да иска извършване на обиск на шофьора или пътниците в автомобила, проверка на лични вещи и на самото превозно средство, при което полицаят е длъжен да състави протокол, подписан от него, от един свидетел и от проверяваното лице.

Този вид проверка става само в посочените от закона случаи, а не произволно. Например, при наличие на данни, че проверяваното лице е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред, или при данни, че носи опасни и забранени за притежание предмети. Този вид проверка не е свързан пряко с правилата за движение по пътищата, затова не трябва да се колебаем да искаме обяснение и правни основания за конкретния повод на обиска, както и задължителното изготвяне на протокол с вписани подробно причините за претърсването.

Обискът на МПС е нещо различно от обичайните проверки на КАТ от типа: „отвори багажника да видя какво караш“ или „я да видим какво возиш на задната седалка“. Той може да се извърши само когато се издирват веществени доказателства за извършеното престъпление или нарушение на обществения ред.

Става въпрос за задълбочен, щателен оглед на купето, багажника и други места в автомобила, за които се изисква предварително разрешителна заповед. Обиск на МПС без издадена заповед има само в 2 случая – когато лицето е задържано, или ако има неоспорими доказателства, че укрива предмет, обект на престъпление.

Проверките на Пътна полиция за съдържание на алкохол в кръвта на шофьорите са често явление, което не трябва да се подценява и също съдържа определени права, засягащи проверявания. Установяване на алкохол в кръвта на водача на МПС над 0.5 промила е административно нарушение по ЗДвП, а концентрация над 1.2 промила е престъпление по Наказателния кодекс.

Ако все пак се опитаме да оспорим отчетеното количество промили алкохол в кръвта ни и се съмняваме в изправността на уреда за измерване на алкохол в дъха, можем да поискаме от полицаите да ни покажат знаците върху него, които са задължителни и отчитат годишния преглед и редовността на апарата или да погледнем знаците на удостоверението, придружаващи апарата за измерване.

Ако проверката на апарата не ни задоволява и искаме да оспорим отчетения от него резултат, полицаят освен акт за нарушение може да ни издаде талон за медицинско изследване и да ни го връчи срещу подпис. Полицаят отбелязва в него лечебното заведение, в което следва да се яви лицето и срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути – в останалите случаи.

Наше право е да поискаме да ни се даде нов накрайник за дрегера и дори да го поставим лично.

При съмнения в изправността на уреда за измерване на скоростта на МПС, може да поискаме неговия идентификационен номер и представяне на самото устройство за експертиза, като посочим тези данни и възражения в издадения ни акт за административно нарушение.

Законово установено е, че можем да бъдем проверени и за наличието на аптечка, пожарогасител, светлоотразителен триъгълник и резервно колело (джанта с гума). От КАТ могат да ни направят проверка за тях, но не и за резервна крушка за фар, например.

Съставяне на акт за административно нарушение
В него се вписват нашите лични данни, дата и място на извършване на нарушението, както и описанието и причините за възникването му и други (образец на акт). Важното в случая е да прочетем внимателно съдържанието му и при открита нередност да впишем своите възражения в съответната графа. Силно препоръчително е като запишем каквото сме решили, да сложим едно голямо „Z” на останалите свободни места за писане, за да не може да се добавя нищо след това. Ако на момента не успеем да се възползваме от правото си на възражение, може в 3-дневен срок от подписване на акта да представим писмени възражения до дирекция „Пътна полиция”, към която принадлежи служителят, който ни го е издал.

При съставянето на акт за констатирано нарушение, служителите имат право да задържат контролния ни талон, а ние да получим копие от акта, което да пазим и показваме при последваща проверка от органите на реда, докато си получим талона обратно.

Шофьорската ни книжка не може да бъде иззета при обикновена процедура за проверка, с изключение на случаи, в които сме с алкохол над 0.5 в кръвта. Задължително е наличието на заповед за това, издадена от оправомощен ръководител на МВР, която да ни бъде връчена. Изземване става и в случай, че сме били наказани с лишаване от право да управляваме МПС и е влязло в сила наказателно постановление или присъда за това.

За да бъде актът валиден, той трябва да се подпише и от свидетел (обикновено това е вторият служител на МВР). Когато няма свидетел (или служителят е само един), то тогава може да ни бъдат проверени документите, но не и да ни бъде съставен акт.

оригинална статия: pravatami.org (автори: Рени Христова и Христо Красимиров Георгиев)

"Какви са правата ви при проверка на КАТ?", 5 out of 5 based on 22 ratings.
(Visited 26 396 times, 17 visits today)