Какво всъщност ознавачат еврокатегориите?

Какво означават еврокатегориите, как се определят и какво отношение към замърсяването и съответно данъците имат? Възможно ли е да повиша еврокатегорията на автомобила си? А ако моят автомобил е по-чист от стандартното за конкретната категория? А ако карам само на газ?

Тези и още много подобни въпроси ни бяха зададени във връзка с актуалната тема с данъчните промени и еврокатегориите. В тази публикация ще се опитаме да отговорим поне на част от тях.

  1. Какво е еврокатегорията и как се определя тя?

Европейските стандарти за изгорели газове (Euro 1,2,3,4,5,6) са стойности, дефинирани в серия от директиви на Европейския съюз. Те определят какви са допустимите нива на замърсяване от всяко МПС. Колкото по-голямо е числото на категорията, толкова по-високи са изискванията.

  • Първият европейски стандарт е въведен през 1992 година – Euro 1.
  • Следващият стандарт – Euro 2 се въвежда през 1996 година.
  • Euro 3 се въвежда през 2000 година.
  • Euro 4 се въвежда през 2005 година
  • Euro 5 се въвежда през 2009 година
  • Euro 6 се въвежда през 2014 година и към момента е най-високата норма за екологичност на МПС.

На база тези години можете да се ориентирате приблизително за еврокатегорията на автомобила си, но въпреки това има и изключения. Ако не знаете екологичната норма на автомобила си, съветваме ви да се свържете с представителството на марката. Единствено те биха могли да ви предоставят сигурна информация.

Ако се нуждаете от бележка, която да удостовери евронормата на автомобила, това отново се случва от официалното представителство. Имайте предвид, че повечето представителства искат срещу този документ такса в размер между 50 и 150 лв.

2. Какво всъщност означават тези норми и каква е ползата от тях?

Зад всяка Евро норма свотят максимални количества вредни емисии, които автомобилът ви може да отделя. По данни на британската асоциацията на автомобилнтие производители, благодарение на въведените еврокатегории за периода от 1993 до 2018 година количеството на въглероден оксид (CO), отделян от бензинови автомобили е намалял с 63%, а при дизеловите – с 82%. Количеството на отделяните въглеводороди средно с 50%, при азотните оксиди спадът е с 84%, а при фините прахови частици спадът е около 96%.

3. Мога ли с подобрения по колата или газова уредба да получа по-висока еврокатегория?

Към момента от закона се признават официалните норми, които производителят посочва. В последните години има няколко заявки от представители на Автомобилна администрация за въвеждане на тест за еврокатегория към годишния технически преглед и поставянето на стикер с Евро нормата на стъклата на автомобилите. Към момента (бел.ред. март 2019 г.) подобно изискване не е вписано в наредбата за годишните технически прегледи.

4. Как еврокатегорията промени данъците от началото на 2019 година?

С промените в Закона за местните данъци и такси бяха въведени граници на коефициенти за преизчисляване на данъците на автомобилите на база еврокатегорията на превозното средство.

При Евро 1,2,3 данъците се повишават, а при Евро 4,5 и 6 се намаляват. В графиката по-долу можете да видите и коефициентите.

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10 – 1,40
„Евро 3“ 1,00 – 1,10
„Евро 4“

0,80 – 1,00

„Евро 5“ 0,60 – 0,80
„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40 – 0,60

Точната стойност на коефициента се определя от общинските съвети и е индивидуален за всяка община.

(Visited 93 times, 1 visits today)