Какво покрива застраховката „Гражданска отговорност“ и как протича процедурата при ПТП?

При сключена застраховка „Гражданска отговорност“ как протича процедурата след настъпила катастрофа, при която има неимуществени щети, и какво покрива полицата?

/Въпрос от читателската поща/

„Гражданската отговорност“ е задължителна застраховка за всички автомобилисти. Тя покрива отговорността на застрахованите за причинените от тях на трети лица вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторно превозно средство.

Тази полица покрива всички рискове – имуществени и неимуществени вреди, разходи по лечение, пропуснати ползи, телесни увреждания, в това число смърт  и други. Тоест всички щети, които вие като шофьор сте причинили на пътя. Това се отнася и при нанесена телесна повреда на пешеходец.

„Гражданска отговорност“ не покрива щетите по автомобила на виновното лице, както и разходи по неговото лечение. Това не се отнася обаче до пътниците в автомобила на виновника за ПТП-то. Единственият начин причинителят на катастрофата да получи обезщетение е да има застраховка каско. Полицата не покрива също щетите по вашата кола, причинени от природни бедствия. Но ако щетата е причинена от дупка на пътя, можете да предявите претенции към общината.

Съществува и друга хипотеза – виновникът да избяга след ПТП. В такъв случай трябва да се повика полиция. Добре ще бъде за потърпевшия, ако има свидетели, които са записали номера на автомобила му.  След като собственикът бъде установен, претендирайте за покриване на щетите пред застрахователя му. Ако пък не бъде установен, шансът е да имате каско.

При валидна „Гражданска отговорност“  следва обезщетение, дори ако засегнатото лице е знаело, че водачът например е употребил алкохол или упойващи вещества. В някои случаи (при употреба на алкохол, наркотици и др.) обаче застрахователят може да предяви насрещен иск за възстановяване на направените разходи.

При пътно произшествие с два автомобила с настъпили материални щети и без пострадали хора се попълва Двустранен констативен протокол (ДКП). При Гражданската отговорност в срок от 7 дни след инцидента виновният водач е длъжен да уведоми застрахователната си компания. Ако не  изпълни това си задължение и се стигне до изплащане на щети,  има опасност да бъде осъден да покрие изплатените лихви по всички разходи, направени от компанията като обезщетение на другия шофьор от момента на ПТП до уведомяването ѝ.

Все пак прочетете какво пише във вашата полица, защото застрахователят може изрично да е поискал да го уведомите ВЕДНАГА след ПТП. Най-добре е също веднага да се обадите и на своя брокер, за да ви насочи за конкретните стъпки.

Виновният водач трябва да попълни т.нар. доклад до застрахователя. Това е формуляр, в чийто полета трябва да въведете данните си и да опишете обстоятелствата при възникването на събитието. Примерни бланки може да се изтеглят от интернет или от сайтовете на застрахователите.

Пострадалият шофьор също може да уведоми застрахователя на виновния водач, без да е длъжен. Той има право да предяви претенциите си, като срокът за неимуществените щети е 5 години, а за имуществените – 3 години.

За да бъде уважено правото ви, е необходимо да представите пред застрахователя на виновния шофьор всички необходими документи: протокол за ПТП (ако има такъв) или ДКП, талон на автомобила, талон за технически преглед, шофьорска книжка на водача, управлявал колата по време на инцидента, контролен талон и т.н.

С редица законодателни промени бе отменено задължението на Пътна полиция да посещава местопроизшествието при леки ПТП-та. Така на виновния не му се отнемат контролни точки от талона. Преди участниците в пътни произшествия бяха задължени да се обадят по телефона на КАТ, за да бъде регистрирано ПТП-то в тяхната система.

От 1 март м.г. при удостоверяване на събития с ДКП НЕ СЕ уведомява Пътна полиция. Застрахователи обаче съветват да се обадите за всеки случай на тел. 112, за да има регистрирано обаждане.  Ако обаче някой водач ви събори оградата, трябва също да извикате КАТ, защото после без протокол няма как да искате обезщетение.

Двустранен констативен протокол се попълва, когато:

 • • Няма пострадали или убити хора;
  • В ПТП-то участват само две превозни средства;
  • Освен двете превозни средства, няма друго увредено имущество;
  • Двамата участници имат съгласие за вината и обстоятелствата, свързани с ПТП;
  • Двете превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;
  • Двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества;
  • Двата автомобила са с български регистрационни номера.

Във всички останали случаи се уведомява КАТ, който трябва да посети местопроизшествието и съответно да издаде протокол за ПТП!

Преди да пристъпите към попълването на бланките е важно да уточните още:

 • • Имат ли двата автомобила сключена застраховка „Гражданска отговорност” (и каско);
  • Имат ли водачите всички свои лични документи, както и на колите си;
  • Имат ли водачите бланка за ДКП. Тази бланка следва да я получите при сключването на ГО от вашия застраховател. Освен това застрахователните компании са длъжни да публикуват примерна бланка в своя сайт, така че автомобилистите да могат да си я принтират.

Запомнете следните изисквания:

 • Протоколът се попълва на мястото на катастрофата. После трябва да подпишат протоколите.
 • Попълват се всички нужни полета. Информацията трябва да е коректна и да отговаря на обстоятелствата.
 • Двамата участници са длъжни да си предоставят взаимно данните от застраховката „Гражданска отговорност” и от шофьорските книжки;

автор: Ваня Георгиева

"Какво покрива застраховката „Гражданска отговорност“ и как протича процедурата при ПТП?", 5 out of 5 based on 5 ratings.
(Visited 1 205 times, 1 visits today)