Какво трябва да знаем за застраховка Гражданска отговорност?

Макар и да не ни се иска, понякога се случва по време на път да станем част от ПТП. Тогава се сещаме, че имаме застраховка “Гражданска отговорност” (задължителна за всички автомобилисти), която да покрие причинените вреди. Какво трябва да знаем обаче за тази застраховка и за какво да внимаваме? С позволението на колегите от pravatami.bg публикуваме техен текст с отговори на тези въпроси.

Сключване на договора за застраховка

Още с покупката на колата за нас възниква задължение да сключим застраховка “Гражданска отговорност”. При сключване на договора застрахователят ни снабдява със знак, издаден от Гаранционния фонд (за него по-долу), който сме длъжни да поставим на предното стъкло от нашата страна като водач по начин, който позволява добра видимост.

Какво представлява този знак?

Застраховка “Гражданска отговорност” – какво трябва да знам за нея?

 • Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” е задължителна, т.е. няма как да откажем сключването ѝ, ако притежаваме МПС на територията на Република България и то не е спряно от движение.
 • Покрива в рамките на посочената в застрахователния договор сума имуществените и неимуществени вреди, които ние като застраховани съм причинили на трети лица (трето лице е всеки друг участник в движението, който е пострадал от ПТП-то), т.е. ако застраховката е за вреди 200 000 хил., а причинените от нас са в размер на 203 000 лв, останалите 3 000 хил. лв. ще трябва да платим от джоба си.
 • Кой е застрахован?
 • Ние като собственици на колата.
 • Всяко друго лице, което ползва колата на някакво законово основание, напр. дали сме пълномощно на някой друг, бил той приятел или роднина да кара колата.
 • МВР и по-конкретно КАТ следят за това дали имаме сключена такава застраховка и са готови веднага да ни санкционират, ако това не е така.
 • Възможно е и разсрочено плащане. При неплащането на разсрочена вноска застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати. За целта обаче трябва да ни прати писмено предупреждение и да изчака 15 дни.
 • Срокът, за който е валидна застраховката, е 1 година, но в определени случаи (при временна или транзитна регистрация или при сключване на договора от фирми, занимаващи се с внос на МПС напр.) този срок може да бъде 30 дни.

Гаранционен фонд

Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София. Като такова той:

 • издава знакът, удостоверяващ сключената задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите;
 • изплаща дължимите обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите за: имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от неидентифицирано моторно превозно средство;
 • средствата на фонда се набират от вноски на застрахователите, глоби и имуществени санкции, приходи от инвестиране на средствата на фонда, както и от други източници, незабранени със закон.

Как стоят нещата, ако не ползваме колата?

Макар колата да си стои “на топло” в гаража и да не я караме, ние сме длъжни да сключим застраховка“Гражданска отговорност”, ако автомобилът не е спрян от движение. Следователно независимо дали ползваме колата, ако тя не е спряна от движение и нямаме застраховка “Гражданска отговорност”, подлежим на санкции:

 • глоба от 400 до 600 лв., ако колата е на наше име като физическо лице;
 • имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв., ако колата е притежание на юридическо лице.

оригинална статия: pravatami.org (автор: Лиляна Попова)

(Visited 2 338 times, 1 visits today)