Как да сменим гума на автомобил?

Време за изпълнение:

~ 10 минути

Нужни принадлежности:

 1. резервна гума
 2. светлоотразителен триъгълник
 3. крик
 4. гаечен ключ

 

 1. В случай на спукана гума, най-важно е да бъде избрано безопасно място за спиране. Паркирайте колата на място, сравнително отдалечено от преминаващи автомобили. Избраното пространство не трябва да бъде на наклон. Мястото трябва да е видимо за останалите водачи на превозни средства. Не забравяйте да включите аварийните светлини. Включете колата на скорост и поставете ръчната спирачка. Осигурете колата срещу потегляне с подходящ предмет от двете страни на гумата, която се намира по диагонал на тази, която ще сменяте.
 2. Облечете светлоотразителната жилетка и поставете светлоотразителния триъгълник на минимум 30 метра (минимум 100 на автомагистрали и пътища с разрешена скорост на движение над 90 км/ч) от автомобила, така че да е забележим от другите шофьори.
 3. Извадете принадлежностите, необходими за смяната, поставяйки ги в близост до гумата.
 4. Махнете таса, ако има такъв, и с помощта на инструмента от комплекта (ключ за болтове) разхлабете болтовете на джантите. Важно: не премахвайте болтовете на джантата, само ги разхлабете.
 5. Чрез наръчника за автомобила може да установите, къде се намират позициите за поставяне на крика. Обикновено са от двете страни на рамката на колата, в повечето случаи зад предните или пред задните гуми. След като бъде поставен крика стабилно под колата, тя трябва да бъде издигната, докато гумата не бъде на около 10 см над повърхността.
 6. Премахнете болтовете, които държат джантата. Махнете спуканата гума. Препоръчително е да поставите спуканата гума под прага на автомобила близо до крика. Така, ако крикът подаде, автомобилът ще легне върху гумата, а не върху земята, което би създало допълнителни затруднения при повторното и повдигане.
 7. Поставете резервната гума, изравнявайки дупките с тези, в които трябва да влязат болтовете. След като поставите болтовете на място, затегнете ги, доколкото е възможно.
 8. Ако сте поставили спуканатa гума под автомобила, я премахнете. Спуснете крика внимателно напълно и затегнете болтовете докрай.
 9. Приберете спуканата гума и принадлежностите. По възможност проверете налягането на въздуха в сменената гума. Ако гумата е мека, потърсете начин да я напомпате до предписаното от производителя налягане. Ако всичко е наред, може да продължите пътуването си.

© 2014 Съюз на българските автомобилисти. Всички права запазени! В случай на позоваване на съдържанието – задължително да се публикува хиперлинк към www.sba.bg

"Как да сменим гума на автомобил?", 5 out of 5 based on 1 ratings.
(Visited 2 635 times, 1 visits today)