Как се прекратява регистрация на автомобил по желание на собственика?

Собственик сте на автомобил и искате по свое желание да прекратите регистрацията му в КАТ. Какво е важно да знаете?

Преди да пристъпите към прекратяване на регистрацията на превозното средство проучете добре въпроса, защото бумащината е в изобилие и трябва да съберете един куп документи преди да се запътите към опашката в Пътна полиция. Иначе рискувате да си загубите времето и да не свършите работа само с едно ходене до гишетата на КАТ.

Помнете, че само при прекратяване на регистрация на ПС спира да тече данък за него!

Свалянето от отчет на автомобила в КАТ и връщането на табелите (т.нар. прекратяване на регистрация) става с писмено заявление от собственика, негов документ за самоличност и свидетелство за регистрация на превозното средство (голям талон). Ако собственикът е починал и вие сте наследник, трябва да представите документ за наследници. При повече от един наследник е необходимо всички да се явят или да предоставят пълномощно. Желателно е да направите ксерокопие на посочените документи, тъй като обикновено искат някои от тях.
Ако пък автомобилът е фирмен, трябва да представите единен идентификационен код (за стопанските субекти), а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ.Необходимо е да покажете и документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект – собственик на превозното средство (пълномощно).

В зависимост от това за какво се прекратява регистрацията на превозно средство са нужни и следните документи:

– При тотална щета – изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено „Пътна полиция“ за взето решение за изплащане на тотална щета. Малкият талон се прикачва към заявлението, а големият се перфорира и ви се връща с надпис „Прекратена регистрация – тотална щета“;

– При разкомплектоване – документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване. Малкият талон се прикачва към заявлението, а големият се перфорира и ви се връща с надпис „Прекратена регистрация – прието за разкомплектоване“;

– Ако искате да съхранявате автомобила в частен имот, попълвате декларация по образец. Копията от малък и голям талон се прикачват към заявлението, а после двата талона се перфорират и ви се връщат с надпис „Прекратена регистрация – частен имот“;

– При унищожено превозно средство от пожар или природно бедствие – малкият талон се прикачва към заявлението, а големият се перфорира и ви се връща с надпис „Прекратена регистрация – унищожено“;

– При конфискуване на автомобила. Документ, удостоверяващ конфискацията или отнемането в полза на държавата. Писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в шенгенската информационна система;

– При регистрация в друга държава. Копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;

– Прекратяване регистрацията на ПС с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските стандарти (старите черни и жълти табели). Заявление може да бъде подадено от един от собствениците.

При прекратяване на регистрацията се предоставят табелите с регистрационен номер с отстранени пластмасовите държачи .

Немалко граждани – особено такива, които наследяват автомобил от родители или близки роднини, се оказва, че или нямат, или са изгубили големия и/или малкия талон. В такъв случай собственикът или наследниците трябва да отидат в КАТ с регистрационните табели и да попълнат декларация.

Големи главоболия може да си докарате и ако сте продали колата си без нотариално заверен договор и съответно без това да бъде отразено в системата на КАТ, в общината и т.н. Вие продължавате да се водите собственик, макар да не сте виждали возилото от години, а през това време данъците се трупат, защото купувачът не ги плаща.

Като собственик решавате да отидете в КАТ и да поискате прекратяване на регистрацията, но се оказва, че не можете, тъй като трябва да върнете регистрационните табели. Да, но как, като не знаете къде е автомобилът?!

Съветът на СДВР е да пуснете заявление (жалба) в РУ, че сте дали превозното средство на лицето Х (ако имате данни ги предоставяте), което е трябвало след това заедно с вас да го прехвърлите нотариално. Той обаче не се е явил, затова желаете човекът да се издири. На основание на вашата жалба, ако автомобилът бъде засечен от органите на МВР, може бъде спрян и задържан.

Ако пък превозното средства е дадено за разкомплектоване ,трябва да отидете в Пътна полиция и да попълните декларация , че колата вече е на части, а вие нямате регистрационни номера и документ за това.

След прекратяване на регистрацията собственикът може да поиска възстановяване на регистрацията. Това се отнася само за возила, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 от ЗДвП поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, обявяване за издирване, табели с регистрационни номера, които не отговарят на българските стандарти, конфискация или отнемане в полза на държавата, и за превозни средства, чиято регистрация е прекратена служебно например: при отнемане на част втора на свидетелството за регистрация и табелите с регистрационен номер в случаите по глава шеста от ЗДвП или пък заради липсва на сключена „Гражданска отговорност“.

При възстанованяването на регистрацията на колата е необходимо да представите валидна полица „Гражданска отговорност“. Логично, в обратния случай при – при прекратяването на регистрацията, такава застраховка не е нужна.

Източник: СДВР, МВР и ЗДвП

Ваня Георгиева

"Как се прекратява регистрация на автомобил по желание на собственика?", 2 out of 5 based on 3 ratings.
(Visited 15 924 times, 40 visits today)