Кога, защо и как се издава електронен фиш?

„Имам опасения, че преди месец и половина може да съм бил заснет с автомобила си от камера на КАТ. Мога ли да си направя някъде справка и да разбера дали е така? Или да проверя в Пътна полиция до коя дата са разгледани снимките и видеата от камерите? Ако са ме заснели с мобилна камера, призовка за явяване в КАТ и за съставяне на акт ли ще получа, или електронен фиш директно с глобата и наказанието? А ако има лишаване от управление на МПС?”

Тези въпроси бяха изпратени в СБА от нашия читател П.С. В последните месеци много граждани отправят подобни запитвания, а това, което най-много ги интересува, е в какъв срок от установяване на нарушението се издава електронен фиш. По-долу публикуваме полезна информация, която отговаря на въпросите на читателите и членовете на СБА и дава насоки какви са процедурите по налагането на санкции, както и възможностите за тяхното обжалване от шофьорите.

Електронен фиш се издава при нарушение, установено или заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган или нарушител (чл.189, ал.4 от Закона за движение по пътищата).

В момента КАТ разполага с 25 стационарни и 148 мобилни камери за контрол на скоростта (едва двайсетина от тях са снабдени с инфрачервена светкавица за снимки и през нощта). В случай, че сте снимани с някоя от тези автоматизирани системи, срокът за издаване на електронен фиш е 1 година от извършването на нарушението и съответно от неговото заснемане.

В случая се прилагат разпоредбите на чл. 34, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН),  където се казва следното: „Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението…“.

Тоест, ако техниката ви е засякла с превишена скорост, например, през август т.г., електронният фиш може да бъде съставен чак следващия август. Обикновено служителите на КАТ гледат да съставят фиша преди да изтече 12-месечния срок, уточниха от МВР.

По принцип електронните фишове в цялата страна се издават с известно закъснение, тъй като не достигат служители в отделните териториални звена на Пътна полиция. В някои областни дирекции забавянето е с месеци. Освен хора, поради липса на финансови средства не достигат и консумативи – хартия, тонери.

Преди време към електронния фиш се прикрепяше и снимка с нарушението. Това вече не се прави заради икономии. Много граждани погрешно смятат, че щом няма приложени фотоси, значи глобата е незаконна и лесно може да падне в съда. Това съвсем не е така. Задължение да се изпраща снимка или видеоклип от камерите не е имало никога. В наредбата на министъра на вътрешните работи, която влезе в сила от 23 май тази година, е посочено изрично, че на нарушителя се издава електронен фиш. Ако се стигне до обжалване и собственикът не е съгласен с наложената глоба, МВР вече е задължено да представи пред съда всички документи съгласно закона, включително снимки и клипове с нарушението.

Относно питането на нашия читател П.С. може ли да провери в КАТ дали действително е бил заснет, отговорът е: НЕ!

Кадрите с нарушението се преглеждат от определените за това служители в съответното звено на „Пътна полиция”. След това автоматично системата посочва нарушенията и определя наказанията, издава се електронен фиш, който се изпраща на нарушителя. След получаването му шофьорът може да поиска да види записите, за да се увери, че наистина е извършил конкретното нарушение. Преди издаването на електронния фиш обаче няма право да изиска справка.

За да е законен, електронният фиш трябва да съдържа следните данни: териториалната структура на МВР, на която територия е установено нарушението; мястото, датата, точния час на извършване на нарушението; регистрационния номер на МПС; собственика, на чието име е регистрирано возилото; описание на нарушението; кои законови разпоредби са нарушени; размера на глобата; срока, сметката или мястото за доброволното ѝ заплащане.

Когато са заснети с мобилна или стационарна камера, шофьорите не получават известия за явяване в КАТ и за съставяне на акт, както пита още читателят П.С.

Гражданите трябва да знаят, че електронният фиш се изпраща на адреса на собственика на заснетия автомобил с препоръчано писмо с обратна разписка. Той трябва да заплати глобата в 14-дневен срок. Това е в интерес на нарушителя, защото при спазването на този двуседмичен срок се дължи само 70 % от размера на санкцията. Останалите 30 % се опрощават на длъжника.

Ако не собственикът на возилото е извършил нарушението, но е получил електронен фиш, той трябва в 7-дневен срок да се яви в регионалното звено на МВР и да предостави писмена декларация с данните на лицето, което е карало колата му и е извършило нарушението. Към документа се прилага и копие от шофьорската книжка на действителния нарушител.

В случай, че има достатъчно данни, че не собственикът, а друго лице е извършило нарушението, предишният електронен фиш се анулира и се издава нов. Той се изпраща до виновния водач.

По закон електронен фиш се анулира в още два случая: когато нарушението е извършено от автомобил със специален режим и ако возилото е било обявено за издирване.

Макар да не го пише в закона, катаджиите не съставят електронни фишове още в два случая: при неясен запис заради лоши метеорологични условия, тъй като номерът може да не се разчете, а също и когато на кадъра с нарушението има два автомобила един до друг. При една такава ситуация не може да се установи кой точно е виновникът и санкцията лесно може да падне в съда.

Много често шофьорите не могат да бъдат открити на адресите им, за да им се връчи препоръчаното писмо с електронния фиш. Тогава от пощенските служби връщат в КАТ писмата. След това адресите се посещават от кварталните полицейски инспектори. Ако и униформен служител не открие виновния шофьор, глобата от електронния фиш може да се изпрати за принудително събиране в НАП. Напоследък немалко шофьори се оплакаха, че не от МВР, а от данъчните са научили, че имат неплатени глоби.

В този случай обаче водачите са в пълното си право да обжалват пред съда и санкцията може да бъде отменена. Причината: водачът не е бил уведомен, че е извършил нарушение, и съответно не се е възползвал от правото си да заплати в 14-дневен срок глобата. По този начин му е отнето правото да внесе само 70% от размера на санкцията.

При положение, че за извършеното нарушение законът предвижда отнемане на шофьорската книжка, то при явяването си в КАТ водачът трябва да я донесе и да я върне на органите на реда. Но това е валидно, когато електронният фиш все пак е стигнал до водача и той е уведомен за нарушението. Много шофьори, когато получат известие за препоръчано писмо от МВР, изобщо не се явяват в пощенския клон, защото знаят за какво ги търсят. В момента се готвят законови промени, които предвиждат глобите от електронните фишове да бъдат публикувани в интернет, ако нарушителят не е открит на адреса му. Така ще се счита, че е бил уведомен.

Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на ЗАНН. Жалбата се подава в 14-дневен срок от получаването му. В едноседмичен срок пък от областната полицейска дирекция трябва да изпратят цялата преписка до съответния районен съд. Ако магистратите потвърдят санкцията, то тя се плаща в нейния пълен размер.

Не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лева включително!(чл.189, ал. 13 от ЗДП).

автор: Ваня Георгиева

"Кога, защо и как се издава електронен фиш?", 5 out of 5 based on 14 ratings.
(Visited 46 002 times, 8 visits today)