Кога се възстановява или се поставя нов идентификационен номер на автомобил?

Корозия е заличила част от идентификационния номер на автомобила ви или пък върху него има друга повреда, което пречи превозното средство да бъде регистрирано, продадено и т.н. Може ли да се направи нещо?

Решение на подобни казуси има и то е описано в специална нова наредба, която бе обнародвана в Държавен вестник на 5 януари. Документът определя реда за възстановяване на идентификационни номера на пътните превозни средства, както и поставянето на нови.

Възстановяването на идентификационен номер представлява повторно поставяне на оригиналния идентификационен номер върху рамата (купето или шасито) на ППС. Това може да стане в следните случаи:

– когато е установено подправяне, заличаване или повреда на идентификационния номер и впоследствие е върнато на собственика по законовия ред;

– при корозия или друг дефект в областта на идентификационния номер;

– когато при извършване на ремонтни дейности идентификационният номер е бил заличен частично или напълно, ако преди извършването им ППС е било предоставено за установяване на автентичния идентификационен номер;

– когато идентификационния номер е бил нарушен от механично или химично третиране при извършено изследване с цел идентификацията му;

– при извършена смяна с ново шаси (купе), произведено от завода – производител на ППС.

На възстановяване не подлежи идентификационен номер на ППС, чието автентично съдържание не е установено.

Изцяло нов идентификационен номер на ППС пък се поставя на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация и чийто оригинален (автентичен) идентификационен номер не е установен. Той се поставя служебно и затова се нарича служебен идентификационен номер. За да се сдобие с такъв, собственикът подава заявление за регистрация в Пътна полиция.

Получаването на служебен идентификационен номер или възстановяването на повреден идентификационен номер става след дълга процедура. Първоначално се назначава комисия, която сверява за съответствие идентификационните данни, посочени в документите, с тези, нанесени върху превозното средство, пише още в наредбата. В хода на проверката се извършва външно заснемане на возилото и идентификационния номер на рамата със следи от въздействие, правят се сверки в информационните фондове на МВР за издирвани ППС  и още куп дейности.

Снимките се съхраняват на електронен носител в Пътна полиция. След извършването на всички необходими дейности комисията издава протокол за възстановяване или за поставяне на нов (служебен) идентификационен номер. На основание този документ директорът на СДВР/ОДМВР издава заповед за възстановяване или за поставяне на нов идентификационен номер.

Самото физическо поставяне на идентификационния номер става в пунктовете за регистрация на Пътна полиция-СДВР (ОДМВР).

След поставянето му превозното средство се представя пред комисията за проверка и за слагане на защитни стикери, както и за издаване на удостоверителен талон. Защитните стикери са самозалепващи се и при опит за разлепване се разрушават. Те носят логото на Пътна полиция и имат пореден номер. Стикерите са по три броя с еднакви номера, като два от тях се поставят в купето на автомобила, а третият се залепва върху удостоверителния талон.

Удостоверителният талон пък съдържа данни за регистрационния номер на ППС, вида, марката, модела, идентификационния номер, номера на протокола за възстановяване/поставяне на служебен номер и службата, издала документа.

Ваня Георгиева

"Кога се възстановява или се поставя нов идентификационен номер на автомобил?", 5 out of 5 based on 1 ratings.
(Visited 828 times, 1 visits today)