Кой е с предимство и защо?

Тази седмица в нашата Фейсбук страница ви попитахме „Кой ще премине след синьото превозно средство – вие или червеният автомобил?“, като самата ситуация можете да видите на снимката.

Въпросът е взет от листовките, които всеки български гражданин преминава преди да стане шофьор. А самата ситуация е често срещата по българските пътища.

За възможно най-кратко и разбираемо становище по въпроса се обърнахме към инж. Малинка Бондаренко – председател на СБА Младост и един от най-добрите експерти по пътна безопасност. Ето какво каза тя:

„Първо в тази ситуация ще премине синьото МПС, защото е на пътя с предимство. След като то премине остават двете МПС на пътя без предимство, тъй при тяхното преминаваме има конфликт, тоест възможно е ПТП, помежду си те се ръководят от правилото за насрещно движение, което гласи:

“Когато водачите са поставени в еднакви условия при насрещно движение, първи преминава движещия се направо и завиващия надясно, пред този който прави ляв завой или завива в обратна посока.“

Редът е следния: синия, ние (защото сме направо) и накрая червения, който завива наляво.

NB! Никъде в българската нормативна уредба не е записано, че знак Б1 дава предимство пред знак Б2

Самите знаци Б1 и Б2 оказват, че трябва да пропуснете движещите се по пътя с предимство. Те нямат отношение към реда за преминаване по пътя без предимство.

"Кой е с предимство и защо?", 4 out of 5 based on 14 ratings.
(Visited 2 809 times, 4 visits today)