МВР иска по-високи такси за табели и услуги за шофьорите

Нова единна цена от 35 лева да заплащат собствениците на автомобили при първоначална регистрация на возилото, при промяна на регистрацията със смяна на табели и при възстановяване на регистрацията в случаите, когато тя е била прекратена. Досега за тези услуги се плащаха няколко различни такси. За ремаркета и полуремаркета пък таксата да стане 30 лева, а при мотопеди и мотоциклети – 28 лв. Това предвижда нов проект на МВР, представен  за обществено обсъждане. По него становища могат да внасят и граждани.

Единна такса в размер на 20 лева ще има и при промяна на регистрация със смяна на табели, а също и при издаване на транзитни или временни табели с регистрационни номера. Цените тук са различни за различните ППС.

Вносителите на проекта обосновават въвеждането на единна такса с това, че в момента, за да платят за различните услуги, гражданите се редят на няколко различни гишета и плащат по няколко такси на обслужващите банки.

От 1000 на 1500 лева да се увеличи таксата за издаване на табели с четири еднакви цифри в поредния номер, искат още от МВР.

За право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от цифри: аа-вв; ав-ав; ав-ва, където „а“ и „в“ са

различни числа от „0“ до „9“ и с табели с комбинация от четири цифри по желание на собственика таксата да стане 300 лева.

В момента по Тарифа №4 в първия случай се заплаща 30 лева, а във втория – 50 лв. МВР иска обединяване на двете тарифи като новата цена да бъде многократно завишена и да стане 300 лева. Мотивът е големият интерес от страна на автомобилистите към табелите с леснозапомнящи се комбинации от цифри. Същевременно с това обаче възможният брой от този вид номера е ограничен, което би водело до невъзможност да се изпълнява услугата. Затова от МВР вдигат цената, за да ограничат търсенето.

Ако се издава нов талон, без да се сменят номерата, ще се плащат 20 лева.

За издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС (талон І и ІІ) цената да стане 12 лева. В момента е 9 лв. Затова пък отпада таксата от 2 лв. при искане за смяна на местоотчета. Вече да не се вземат по 2 лева и за поставяне на табела на колата при регистрацията в КАТ. При монтиране на табели извън КАТ по желание на собственика – цената ще е 5 лева на брой. При спиране от движение и при прекратяване на регистрация на ППС по желание на собственика ще се събира такса от 5 лв. За пускане в движение на временно спряно от движение ППС ще се плаща 5 лв., когато няма технически преглед, и 10 лв. с извършване на технически преглед.

Най-скъпата услуга на КАТ остава т. нар. „златен номер“ – комбинация от шест букви и/или цифри по желание на собственика. Таксата в момента е 7000 лв. Тук промяна не се иска.

Срокът за обсъждане на новите такси е до средата на март и после вероятно те ще бъдат гласувани от правителството.

автор: Ваня Георгиева

(Visited 297 times, 1 visits today)