Пожарогасителят в колата е задължителен

Може да Ви откажат заверка на техническия преглед, а КАТ ще ви глоби.

Пожарогасителят в автомобила не е излишен аксесоар, който заема ненужно място в багажника. Той е задължителна част от оборудването за всички три и четириколесни МПС наред с обезопасителния триъгълник, аптечката и светлоотразителната жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП)).

По време на годишния технически преглед специалистите в пункта са длъжни да проверяват и за наличието на изправен пожарогасител.

„Уредът е в списъка със задължителните принадлежности на автомобила, както например е обезопасителният колан. Ако няма пожарогасител, връщаме шофьора да се дооборудва – не можем да направим заверка на техническия преглед. Счита се, че той не е преминат успешно“ – обясниха от СБА-Овча купел.

При проверка на пътя пък, ако пътните полицаи установят, че колата ви не е оборудвана с такъв уред или с цял авариен комплект (включва пожарогасител, триъгълник, аптечка и светлоотразителна жилетка), ще отнесете глоба.

„Липсата на авариен комплект, както и неработещи стъклочистачки и резервоар за измиваща течност, според чл. 10 от Правилника за прилагане на ЗДвП правят автомобила НЕИЗПРАВЕН”, разясниха от МВР. Полицията препоръча преди да тръгнат на път шофьорите да проверят срока на годност на пожарогасителя.

Не е много ясно обаче каква е санкцията за това нарушение. Във Фейсбук страницата си Националната полиция съобщава: „Липсата на авариен комплект се наказва с 50 лева глоба, съгласно чл. 179, ал. 6, т. 1 от ЗДвП, който се отнася за незначителни неизправности”. В същата публикация е даден линк към интернет страницата на МВР, където обаче е посочено, че това нарушение се наказва по чл. 185 от ЗДвП с 20 лева.

В ЗДвП няма посочени изисквания относно техническите параметри на пожарогасителя, какъв вид да бъде и с какво количество гасително вещество трябва да е зареден, обясниха експерти по пожарна безопасност. Единствено е посочено, че уредът е част от задължителното оборудване на автомобилите. Трябва да се знае също, че няма специални пожарогасители за коли. Има такива, които са подходящи за транспортни средства.

За селскостопанска техника и за МПС-та, превозващи опасни товари, важат други правила.

Характеристиките на пожарогасителите и допустимите заредени количества пожарогасителни вещества (в т.ч. минимално заредено количество) са описани в Наредба № 8121 з-906 от 2015 г. на МВР.

Съществува стандарт, който определя различните видове уреди с какво минимално количество гасително вещество трябва да бъдат заредени, за да бъдат признати и оценени като пожарогасители.

Произвеждат се най-различни видове пожарогасители, но най-масовите са водни, прахови и с въглероден диоксид.

  • За пожарогасители, които са заредени с прах и халон, минималното количество е 1 кг.
  • За водни или водопенни пожарогасители минималното количество е 2 литра.
  • За пожарогасители, заредени с въглероден диоксид, минималното количество е 2 кг.

Популярните и предлагани в търговската мрежа спрей флакони не са оценени като пожарогасители . Една от причините за това е, че не са заредени с изискуемото минимално количество гасително вещество.

В интернет страницата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е публикуван списък на издадените удостоверения на продукти за пожарогасене и списък със сертифицирани продукти за пожарогасене. И в двата списъка няма включени флакони, които да съответстват на изискванията за носими пожарогасители, обясниха от Главната дирекция.

Така че, ако сте си купили такъв спрей флакон, при проверка пътните полицаи ще ви считат за неизрядни. Практиката показва, че катаджиите рядко проверяват за пожарогасители, но не е невъзможно да ви инспектират и за това.

Различните пожарогасители не са ефективни при всички класове пожари. Затова е важно да се познава класификацията на пожарите в зависимост от горимите материали, за да имаме представа кой от пожарогасителите ще ни свърши работа.

Същото важи и при избор на пожарогасител за автомобил. Всеки сам трябва да направи избор какъв вид ще му бъде най-полезен в колата. Според огнеборци най-често автопожари и инциденти възникват заради неизправност в газовата уредба, от къси съединения на електрически кабели, течове на бензин, вследствие на нарушаване целостта на горивопровода и др.

Когато избирате пожарогасител, трябва да обърнете внимание на неговите характеристики, тоест какви по вид и колко големи огнища погасява, обясняват специалисти по пожарна безопасност.

На корпуса обикновено има маркировка с видовете пожари (латински букви от А до Е) и цифри, обозначаващи ефективността към дадения тип горене. Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-висока е ефективността.

Класификация на пожарите според вида на горимите материали:

Пожар Клас A: Твърди вещества – дърво, хартия,текстил, пластмаси.
Пожар Клас B: Горими течности — бензини, нафта, масла и др.
Пожар Клас C: Горими газове – метан, етан, пропан-бутан и др.
Пожар Клас D: Горими метали — калий, натрий, магнезий, алуминий.
Пожар Клас Е: Уреди под електрическо напрежение.

Наблюдението на експертите е, че все пак най-масови са праховите пожарогасители, защото са най-универсални, ефективни и с минимални вреди за здравето на хората и за последиците по автомобила. Особено се търсят уреди с обозначение ABC (подходящи за гасене на пожари от Клас A, B и C), както и с обозначение BC (за пожари от Клас B и C).

Недостатък е, че при употреба може да остави труден за премахване слой под въздействието на високата температура, което са допълнителни щети върху транспортното средство.

Според търговци пожарогасителите с въглероден оксид също са подходящи за МПС. Водните и пенните пожарогасители не са за препоръчване заради електрооборудването в превозните средства.

От Националната пожарна препоръчват при закупуване на пожарогасител да се изисква декларация за съответствие с наредбата, както и инструкция за употреба. Двата документа се издават от производителя и следва да са на български език.

Поддръжката на пожарогасителите се извършва в лицензирани сервизи, които са получили разрешение за тази дейност от пожарната. Уредът се счита за изправен, когато е преминал техническо обслужване. Обикновено това се прави всяка година, като след проверката на корпуса се поставя стикер с датата на следващото обслужване. Стикерът трябва да съдържа още: индивидуален номер, името на фирмата, извършила техническото обслужване, номер на разрешително за извършване на тази дейност и др. Обръщаме внимание, че техническото обслужване се прави независимо от срока на годност, посочен върху корпуса на уреда. Той може да е 5 години, но това не ви освобождава от задължението да носите уреда в специализиран сервиз, където трябва да го проверят и да поставят стикер, върху който е посочена датата на следващата проверка. И така, докато изтече срокът на годност на пожарогасителя и се наложи да си купите нов.

СБА не получи отговор от институциите коя наредба или инструкция задължава автомобилистите всяка година да носят пожарогасителите, с които са оборудвани колите им, в сервиз за техническо обслужване. От пожарната насочиха питането ни към КАТ, а от СДВР ни препоръчаха да отнесем въпросите си към огнеборците.

От пункта за технически преглед на СБА-Овча купел пък ни обясниха, че Наредбата за технически прегледи не ги задължава да гледат какво пише на стикера и дали е спазен срокът за техническо обслужване. Те трябва само да проверят дали колата е оборудвана с пожарогасител и дали все пак не е повреден, ударен или празен. От друга страна, при проверка на КАТ на улицата полицаите проверяват именно за валидността на стикера и  ако не сте спазили срока за проверка, следва глоба.

автор: Ваня Георгиева

"Пожарогасителят в колата е задължителен", 5 out of 5 based on 2 ratings.
(Visited 2 348 times, 1 visits today)