Позиция на Калоян Станчев, относно случващото се с автомобилния спорт

СБА публикува позицията на Калоян Станчев без редакторска намеса.

ИСТИНАТА ЗА ЛЪЖИТЕ НА НЯКОИ ОТ „РЪКОВОДНИТЕ“ ДЕЙЦИ НА БФАС, ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ СПОРТ

От КАЛОЯН СТАНЧЕВ,
ЛЕГИТИМНО ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФАС
на Общо събрание от 21.04.2018 г.,
чийто избор се оспорва почти година.

С решение на Общото събрание през 2014 г. бях избран за член на Управителния съвет на БФАС и съм свидетел на много от решенията, които се вземаха от мнозинството от членовете, начело с Председателя на Федерацията – Владимир Илиев под диктовката на Александър Ковачев. В последните години ръководството на Федерацията непрекъснато се забъркваше в скандали. Поради тази причина, един от уважаваните членове на УС – Антон Антонов отказа да присъства на заседанията на УС, като ми възложи с пълномощно да участвам и гласувам от негово име. През това време Федерацията спечели Грант програма на ФИА да закупи GPS устройства, свързани с безопасността на състезателите, която изискваше съфинансиране от страна на БФАС . Господата Владимир Илиев и Александър Ковачев не предоставиха договора за закупуване на въпросните устройства на останалите членове на УС под предлог, че  е конфиденциален – конфиденциален за тези, на които членовете на Общото събрание на БФАС е възложило управлението ѝ. Освен всичко изложено, въпросните лица ни заявиха, че има списък от ФИА на дружества, от които устройствата трябва да се закупят. Разбира се, както може да предполагате, в последствие се оказа, че такъв списък не съществува, а целта е била само една – да се купят точно определени GPS-и от определена фирма и на договорена от тях цена. След като описаното по-горе се разкри, тандемът Илиев – Ковачев се отказа от закупуването на устройствата в нарушение на договореното с ФИА. За пореден път личните интереси на „милеещите за автомобилния спорт“ бяха поставени над интересите на БФАС. От действията на този тандем пострадаха и продължават да страдат много организатори и автомобилни състезатели – Илия Царски, Георги Стоянов, Екатерина Стратиева, Тихомир Стратиев и др.

Предвид гореизложеното, с решение от 12.12.2017 г. на УС на БФАС, потвърдено на заседание от 25.01.2018 г., членовете на УС временно снеха доверието от Ковачев като длъжностно лице – Заместник-председател на БФАС и член на комисия във ФИА, до изслушването му от УС на БФАС. Реакцията на Илиев беше очаквана – той отказа да участва в по-нататъшните заседания на УС на БФАС, считайки, че решението е наказателна акция срещу член на УС на БФАС по лични мотиви, предварително подготвена и режисирана. Въпросното решение беше отменено от УС, със спорна легитимация, с ново решение от 20.06.2018 г. Изводите оставям на Вас!

Напрежението във Федерацията ескалира след последното Общо събрание, проведено на 21.04.2018 г., на което присъстваха 97 спортни клуба. Видно в протокола от заседанието (стр. 41) Илиев заяви пред всички, че „Оня ден като бях в съда, отидох да извадя актуалното състояние на Федерацията“, но пропусна да спомене, че съгласно въпросното актуално състояние на 12 април 2018 г. съдът е вписал допълнително в състава на УС нови четири членове, сред които и Николай Златков. Това е факт, който Председателят Илиев безспорно е знаел и преднамерено скрил от членовете на ОС. Вероятно това е причината привържениците на Илиев многократно да повдигат въпрос, съгласно който Общото събрание да не освобождава  анблок членовете на УС. Въпреки това, на заседанието на ОС с мнозинство от 70 (седемдесет) гласа беше взето решение Управителният съвет, който управлявлява БФАС до този момент, да бъде освободен анблок. Преди да бъде проведен избор за нов Председател на Управителния съвет, Владимир Илиев подаде оставка и напусна заседанието, като преди това категорично заяви, че в бъдеще не желае да бъде председател на БФАС (стр. 110 от Протокола от заседанието): „Колеги, аз исках да взема думата не за друго, а просто да ви кажа предварително, ако някой си мисли да ми издига името за председател, да знаете, че аз ще си дам оставка. Не се опитвайте да ми предлагате…“. Както може да се уверите от случващото се до днес, тогавашните действия и думи на Илиев не кореспондират с последвалите действия от негова страна. Трябва да отбележа, че тази практика се наложи от заседания на УС, като на следващия ден се е връщал, все едно тези думи не са били изречени.

Въпреки огромното мнозинство, което гласува за новия управителен съвет, хората около Илиев обжалваха решенията на ОС, обричайки бъдещето на Федерацията. Първият иск беше предявен от Сдружение „Асоциация Рали Бреслау Интернационал“ с председател Александър Ковачев. Последвалите  5 /пет/ жалби са идентични и всички ищци се представляват от едно и също Адвокатско дружество. Не е трудно да се досетим поради каква причина са подадени няколко идентични жалби, вместо жалбоподателите да обединят своето искане – дали не е пореден опит Федерацията да се натовари с повече разходи и да бетонира статуквото. Още по-объркващ е факта, че самият Ковачев се е подписал като член на УС за свикването на Общото събрание, което впоследствие обжалва в качеството си на законен представител и член на БФАС. Явно един ден може да говориш едно, на другия ден да правиш друго. Абсурдността на ситуацията взе своя връх когато с молба на Владимир Илиев, входирана до Софийски градски съд, той като Председател на „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ“ поиска Съда да признае исковете на Ковачев и останалите ищци, а волята на ОС – подменена!

Междувременно, многократно бяха правени опити за сближаване на позициите между новоизбрания и стария УС с цел оттегляне жалбите към ОС и свикване на ново изборно ОС. Такива опити бяха направени два пъти по инициатива на СБА, но противниците на взетото решение на 21.04.2018 г. не отстъпиха от позицията си. И така, сега сме изправени пред ситуацията БФАС да има УС, избран от ОС председател, който не може да се впише в Търговския регистър, поради особеното искане на клуба на Ковачев за спиране на регистърното производство, както и освободен председател, който уж не иска да е председател, но активно свиква и ръководи заседания на освободения анблок Управителен съвет.

Всичко това ми напомня за случилото се с Картинг федерацията. През 2012 г. по същия  начин решенията на ОС на Картинг федерацията бяха обжалвани и до края на 2016 г. се водеха дела за легитимност, като легитимно избраният УС и до днес не е вписан в Търговския регистър. Междувременно Картинг федерацията изгуби лиценза си, тъй като поради вътрешните конфликти не може да провежда Общи събрания, да приема бюджет, не може да води пълноценен живот.

Именно към това ни тласкат господата „обичащи“ автомобилния спорт – Илиев, Ковачев, Шопов, Златков, Маринов и др.. Многократно Илиев беше предупреждаван за спазване на коректност в отношенията между БФАС, СБА и ФИА, като в първите години на управлението на Илиев, на БФАС беше дадена възможност да предлага директно на ФИА лица за комисии, комисари и всичко, което счете за редно. Но дадената свобода бързо беше погазена от Илиев и Ковачев, въпреки предупрежденията на СБА за тяхната некоректност.

Не трябва да забравяме, че именно СБА с решение на Изпълнителното си бюро е създало БФАС, която първоначално е била отдел към СБА. Стотици кадри на СБА, общественици и деятели до днес помагат при организирането и провеждането на автомобилните състезания в България. СБА винаги е имал международен отдел, от който двама души продължават да се занимават основно с автомобилния спорт. Всички  големи състезания в България са проведени благодарение на активната помощ (включително и финансова) на СБА и спонсорите, уредени от СБА.

Две години подред БФАС не е искала пари от Министерството на спорта за рали „България“, като най-големият цинизъм беше случилото се с ралито през 2018 г., когато в Министерството на спорта се проведоха срещи между Председателя на СБА, Министъра на спорта и представител на Евроспорт за изчистване на стар дълг на БФАС към телевизията и за отразяване на рали „България“. Още тогава беше констатирано, че БФАС закъснява с подготовката и документите за рали „България“ за същата година. Поради тази причина и за да не изпадне в неудобно положение България и автомобилния спорт, Председателят на СБА настоя пред Министъра на спорта, който се съгласи, да се отложи състезанието за по-късна  дата. След съгласието на Министъра и съгласуване с ФИА, състезанието беше отложено за октомври 2018 г. Председателят на СБА настоя пред Министъра  състезанието да бъде организирано от БФАС, въпреки досегашния провал на организацията му, като дори при новата дата БФАС отново закъсня с документите и се наложи ФИА да извади рали „България“ от ЕРТ и то се превърна от международно в едно обикновено състезание без точки за Европейския Рали Трофей, независимо  че директора му Ковачев го афишираше за част от него. Това е причината на ралито да не дойде нито един чуждестранен екипаж. Тази година същите „професионалисти“ с отнети права за организиране на международни състезания отново пропуснаха крайния срок за подаване на документи за Рали България към ФИА. Междувременно бяха нарушени много обещания към турската федерация, което ни постави също в неудобно положение пред тази спортна власт. Аналогичен е и случая с другия наш съсед – Сърбия, където от близо 50 години наши състезатели участват в рали Сърбия и то е кръг от нашия шампионат. Tази година по непонятни причини представляваният от Илиев УС взе решение сръбското рали да не е част от нашият шампионат, което също ще влоши междусъседските ни отношения, и от което ще пострада името на България.

През м. януари УС на СБА уведоми БФАС, че отнема правото да организират и провеждат автомобилните състезания, които се провеждат под егидата на ФИА. В момента Федерацията може да развива автомобилния спорт в страната на национално ниво, като никой не им пречи това да се случва. Спорен остава  въпросът кой УС трябва да утвърждава правилници и други необходими документи за състезанията, предвид факта, че решенията на ОС са задължителни за вътрешните органи на БФАС, а до настоящия момент тези решения не са отменени. Аз лично смятам, че решенията следваше да ги взема новоизбраният управителен съвет, а  Илиев трябваше да изпълнява волята му до вписването ми в Търговския регистър като законно избран председател на БФАС. Това не се случи. Напротив,  Илиев и компания узурпираха както власт и финанси, така и офиса на БФАС, щедро предоставен от СБА за символичен наем. От няколко дни  Илиев е вписан на мое място и като управител на „РАЛИ ПУЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с което само затвърждава тезата ми, че не може да се раздели с властта.

От всичко изложено по-горе и от многобройните изказвания на Владимир Илиев и групата около него става ясно едно – тежките им думи за загрижеността им за автомобилния спорт губят значение когато личните интереси и его говорят. Твърдението, че се дават пари от ФИА за федерациите, е повече от невярно и спекулативно. Средствата от ФИА, които ни бяха дадени, не бяха усвоени по посочените по-горе причини, въпреки че СБА стана гарант за тях. Всички са виновни когато се пречи на личния интерес на Илиев, Ковачев и Златков. Никой, освен групата около Илиев, не пречи на развитието на автомобилния спорт. Автомобилният спорт не трябва да става заложник на техните фирми и финансови интереси.

12.02.2019 г.                                                                                 Калоян Станчев

"Позиция на Калоян Станчев, относно случващото се с автомобилния спорт", 1 out of 5 based on 5 ratings.
(Visited 51 times, 1 visits today)