Покритие на автомобилната застраховка в чужбина

В предишни наши публикации ви запознахме с основните стъпки, които трябва да предприемете, когато претърпите автомобилна злополука (Какво да направя при ПТП? и Как се попълва двустранен констативен протокол?) .

Какво обаче трябва да направите при катастрофа в чужбина?

Първото и най-важно нещо е преди пътуването да потърсите достатъчно информация от вашата застрахователна компания за всички необходими документи, които е добре да носите. Информативно, за всеки случай, попитайте и какво следва да направите при инцидент с автомобила ви. Запишете си важните телефони, които може да са ви от полза.

Имайте предвид, че ако претърпите произшествие извън нашата страна, се прилага правото на държавата, в която се е случило. Това означава, че процесът за подаване на иск за обезщетение може да е различен от този в България. В случай, че се налага да извикате помощ или Пътна полиция, използвайте телефон 112. Спешният номер е валиден във всички страни от ЕС, както и в Исландия, Норвегия, Швейцария.

Не напускайте мястото на произшествието, вземете необходимите мерки за обезопасяване и за оказване на помощ, ако има пострадали. Говорете с другия шофьор и запишете неговите данни, на автомобила му и на полицата му.

В някои държави полицията не е длъжна да посети мястото на ПТП освен, когато няма ранени и убити.

Тогава задължително попълнете Двустранен констативен протокол. Дори и да не е на български език, знайте, че те формулярите са унифицирани и данните в него са еднакви. Задължително попълнете т.14 като опишете събитието и напишете чия е вината. Направете скица и посочете посоката на движение на автомобилите. Попълнете всички графи и се уверете, че другият водач е направил същото. От изключителна важност е да информирате писмено застрахователя си за всяко едно събитие в 7-дневен срок.

Ако не разполагате с декларация за произшествие или с формуляр от застрахователя, не пропускайте да си запишете следната информация:

  • дата и мястона произшествието;
  • данни за всички нараняванияматериални щетии свидетели (задължително вземете техните данни за връзка);
  • данни за връзкас другия шофьор (напр. име, адрес, телефонен номер);
  • данни за връзка със застрахователната компания на другия шофьор(включително номер на полицата);
  • информация за превозното средство на другия шофьор(регистрационен номер, страна на регистрация, марка и модел и същите данни за ремаркето, ако има такова);
  • данни за връзка с полицейските органи, пред които е било декларирано произшествието;
  • обстоятелствана произшествието.

Запомнете — не поемайте отговорност и подпишете доклада за произшествието единствено, ако ви е напълно ясен. Не подписвайте нищо, ако не разбирате езика и съдържанието на документите.

Ако не сте съгласни с обстоятелствата, вашият застраховател ще уреди спора със застрахователя на другия водач. Застрахователят ще уреди спора въз основа на полицейския доклад, оценката на щетите или друга информация.

В подкрепа на вашия иск трябва да съберете:

  • снимки;
  • показания на свидетели;
  • полицейски доклад.

Трябва да съобщите за произшествието на вашия застраховател — дори ако не желаете да предявявате иск.

Наранявания
Вашата застраховка винаги ви осигурява покритие („Гражданска отговорност“), ако нараните някого в страна от ЕС.

Въпреки това покритието за друг вид щети, като например наранявания по вас (застраховка Каско) или щети в резултат на пожар или кражба в чужбина, не е стандартна част от повечето застрахователни полици. Преди да напуснете страната, попитайте вашия застраховател за покритието за този вид щети.

Вашата застраховка „Гражданска отговорност“ важи за всички пътници във вашия автомобил с изключение на шофьора. В повечето страни от ЕС можете да сключите допълнителна застраховка за шофьора.

Произшествия с участието на незастрахован водач

Какво следва да направите, ако претърпите злополука с незастрахован шофьор или шофьор, който напуска мястото на произшествието? Най-важното е да уведомите полицията, а после да се свържете с вашата застрахователна компания за съвет. Можете да се обърнете и към Националното бюро на българските автомобилни застрахователи в София.

Процедура по обезщетяване
Ако претърпите загуба, щета или нараняване в резултат на произшествието, можете да подадете иск за обезщетение. Обикновено трябва да подадете вашия иск в определен период от време — проверете при вашия застраховател. Редно е да предявите претенция за обезщетение пред застрахователната компания на лицето, причинило произшествието.

3 месеца за получаване на отговор или предложение за обезщетение
Ако отговорността не се оспорва и щетите са оценени, трябва да получите мотивирано предложение за обезщетение в рамките на 3 месеца след предявяване на претенцията за обезщетение.

Ако не е ясно чия е вината за произшествието или какъв е размерът на обезщетение, което ви се полага, следва да получите мотивиран отговор по исканията, включени в претенцията.

Ако не получите отговор или предложение до 3 месеца, имате право на лихви върху обезщетението, предложено от застрахователя или постановено от съда.

Източник: По материали от сайта на ЕС Вашата Европа

автор: Ваня Георгиева

"Покритие на автомобилната застраховка в чужбина", 5 out of 5 based on 5 ratings.
(Visited 353 times, 1 visits today)