Прекратяването на регистрацията е за срок до 1 година. После плащате за нови табели

Колко време след свалянето на табелите колата може да се регистрира наново в КАТ?

Този въпрос си задават все повече автомобилисти, останали без регистрационни номера заради извършени от тях нарушения по Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Прекратяването на регистрация е сравнително нова принудителна административна мярка, която беше въведена в ЗДвП преди една година. Оттогава досега хиляди автомобилисти останаха без табели за различен срок, определен от наказващия орган.

По закон регистрацията се прекратява за срок от шест месеца до една година (чл. 171 т. 2а). Това може да стане в случаите, когато:

– собственикът, който управлява МПС, е неправоспособен, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията на возилото, или е с отнета по административен или съдебен ред книжка, както и при собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства;

– при концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, при отказ от проверка, както и при неизпълнение на предписанието за медицинско изследване.

Важно! КАТ вече не може да прекратява регистрацията на колата заради изтекла книжка. Това правило е в действие от началото на 2018-та. Знаете, преди това законът приравняваше водачите, които никога не са имали свидетелства, с тези, които не са си ги подновили в срок, като и в двата случая следваше сваляне на предна и задна табела. За проблема СБА писа още миналата година.

Друга, различна принудителна мярка, която Пътна полиция може да наложи, е спиране на автомобила от движение за срок от един месец, когато собственикът е допускал или предоставил управлението на моторно превозно средство на лице с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребило наркотици.

Регистрационните номера се свалят от пътната полиция на място. Служителите на реда изземат свидетелството за регистрация и съставят акт за нарушението. След това собственикът има 12 часа да прибере колата си. Ако пък е с отнета книжка, трябва да намери правоспособен шофьор. Освен прекратяване на регистрацията в зависимост от извършеното нарушение КАТ може да ви наложи и други наказания – парична глоба, отнемане на свидетелството, отнемане на точки от контролния талон и др. Така например, с глоба от 100 до 300 лв. се наказва шофьор, хванат да шофира, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред. Същата санкция се предвижда и за собственик, предоставил автомобила си на лице, което е неправоспособно, употребило е алкохол или дрога.

Свалянето на табелите автоматично дерегистрира колата в КАТ. За да възстанови регистрацията на автомобила, собственикът трябва да мине дългата процедура по регистрация в КАТ и да си плати за нови табели, както и такса за издаването на нов талон. Преди това трябва да е направил и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Знаете също, че Пътна полиция отказва всякакви услуги, ако имате стари неплатени глоби. Така че преди да се наредите на опашката за нови табели, трябва да си изчистите и старите задължения.

Заповедта, с която се налага описаната принудителна административна мярка, може да се обжалва – чрез директора на съответната дирекция на МВР или пред административния съд.

автор: Ваня Георгиева

(Visited 1 577 times, 10 visits today)