При бягство от ПТП застрахователят може да откаже обезщетение

„По невнимание ударих леко чужд автомобил, оставен на паркинг. В резултат на ПТП-то и по двете коли имаше незначителни щети. Шокирах се и си тръгнах, за да си спестя разправии с другия водач. Автомобилът ми е нов, имам валидна  „Гражданска отговорност“ и сключена полица  „Автокаско“. По-късно при застрахователя ми дадоха да попълня и подпиша протокол като имаше и въпрос  за обстоятелствата около инцидента. Едно от нещата, които трябваше да декларирам, е дали съм напуснал мястото на ПТП-то. Аз спестих истината. Ако ме разкрият, може ли заради това да откажат да ми покрият разходите от ремонта?“

Всекидневно у нас стават стотици леки катастрофи, а случки като описаната по-горе (взета е от популярен форум) не са единични. Много шофьори смятат, че да ожулиш бронята на чужд автомобил е „дреболия“, за която не е нужно да изчакват другия автомобилист и да попълват двустранни протоколи. Това обаче се нарича бягство от ПТП.  Използвайки този конкретен казус, потърсихме адв. Деница Иванова – адвокат на СБА, за да разясни какви са възможните последици за шофьор, напуснал местопроизшествието дори при леко ПТП. Адвокат Иванова припомня и основните задължения на автомобилистите при възникнала катастрофа.

Адвокат Иванова, може ли водач да напусне мястото на възникване на ПТП под предлог, че катастрофата е лека?

  • Задълженията на водачите на МПС при възникнало ПТП са регламентирани в раздел XXIII от Закона за движение по пътищата. Чл. 123, ал. 1, т, 1 от ЗДвП определя основното задължение на водачите при настъпване на ПТП, а именно   без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието. В този смисъл, при всяко ПТП, дори и при „ожулване на броня”, водачът, който е участник в това ПТП, трябва да спре и да установи какви са последиците от ПТПто.

Законът определя задълженията за поведение на водачите при ПТП, при което има пострадали хора /ал. 1, т. 2 на чл. 123 от ЗДвП/, и при ПТП, при което има настъпили само материални щети /ал. 1, т. 3 на чл. 123 от ЗДвП/.

„Ожулването на броня” или т.нар. „паркинг – щети” спадат към произшествията, при които са причинени само имуществени вреди, затова ще разгледам подробно разпоредбата на чл. 123, ал. 1, т. 3 от ЗДвП. Законът определя следните задължения на водач – участник в ПТП, в такива случаи:

а) да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;

б) ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие;

в) ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

Важно е да се спомене и задължението на водачите да предоставят при поискване от други участници в движението данни за самоличността си и за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведомят собствениците на имуществото, което са повредили в резултат на ПТП-то /чл. 123, ал. 2 от ЗДвП/.

Същите задължения за разписани и в Правилника за прилагане на ЗДвП /глава Двадесет и осма/. Чл. 201 от Правилника изрично посочва задължението на водач – участник в ПТП да остане на местопроизшествието до идването на компетентните органи, а при необходимост – да превози пострадалите до болница или друго лечебно заведение и да се завърне незабавно на местопроизшествието, когато:

1. има пострадали лица или повредите на едно от моторните превозни средства не позволяват то да се придвижи на собствен ход;

2. пътнотранспортното произшествие е с незначителни материални щети, но има разногласие между участниците в произшествието в оценката на обстоятелствата;

3. управлява пътно превозно средство, което превозва опасен товар;

4. управлява пътно превозно средство с чуждестранна регистрация;

5. има съмнение за употреба на алкохол, на упойващо вещество или за липса на съответна правоспособност за управление на моторно превозно средство за някой от участниците в произшествието;

6. в пътнотранспортното произшествие участват повече от две пътни превозни средства;

7. виновният участник в произшествието не носи необходимата бланка на протокол за регистриране на пътнотранспортно произшествие без участието на органите на Министерството на вътрешните работи.

Какви са възможните последици за водач, напуснал местопроизшествие? Има ли санкции?

  • Безспорно е, че законът вменява задължение на водача и при минимални имуществени вреди да не напуска местопроизшествието и да предприеме съответните действия /попълване на двустранен протокол или уведомяване на органите на МВР/. Напускането на мястото на ПТП, дори когато се касае и за такова, при което са настъпили минимални вреди, може да донесе на водача санкции, ако бъде установено, че е напуснал местопроизшествието /а това може да бъде установено по редица начини – камери, свидетели и т.н./. Законът за движение по пътищата определя следните санкции за водачите, които не спазват задълженията си като участници в ПТП /чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП/ лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с   глоба от 50 до 200 лв. За повторно нарушение наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 1 месец до 1 година и глоба от 150 до 300 лв.

Може ли застрахователят да откаже изплащане на щетата? Или да заведе насрещен иск срещу автомобилиста?

  • Съгласно разпоредбата на чл. 408 от КЗ Застрахователят може да откаже плащане на обезщетение при имуществена застраховка /каквото представлява и застраховката Автокаско/ при неизпълнение на задължение по застрахователния договор от страна на застрахования, което е значително с оглед интереса на застрахователя, било е предвидено в закон или в застрахователния договор и е довело до възникване на застрахователното събитие. Тоест – тук водещ е застрахователният договор и условията по него, при които е сключена застраховката. Отделно от това, декларирането на неверни обстоятелства пред застрахователя може да има за последица не само отказ от изплащане на застрахователно обезщетение, но и ангажиране на отговорността на лицето, дало неверните сведения, по предвидения в закона ред.

Отделно от това, в случай, че застраховател плати по „Гражданска отговорност”, застрахователят има право да получи от виновния водач платеното от застрахователя обезщетение заедно с платените лихви и разноски, когато виновният водач е напуснал мястото на настъпването на пътнотранспортното произшествие преди идването на органите за контрол на движение по пътищата, когато посещаването на местопроизшествието от тях е задължително по закон, освен в случаите, когато е наложително да му бъде оказана медицинска помощ или по друга неотложна причина; в този случай тежестта на доказване носи виновният водач /чл. 500 от КЗ/.

Чувала съм, че има случаи, когато пияни или дрогирани водачи напускат ПТП, защото впоследствие дори да ги установят и задържат те ще получат по-леко наказание за бягство от катастрофа, отколкото за шофиране под въздействието на алкохол или наркотици. Така ли е?

  • Относно отговорността на водачи, които са напуснали ПТП и са употребили алкохол следва да се има предвид, че, когато бъдат установени, тези лица могат да бъдат подложени за изследвания за употреба на алкохол и/или упойващи вещества, за което да има бъде наложено съответното предвидено по закон наказание.

автор: Ваня Георгиева

(Visited 70 times, 1 visits today)