Промени при извършването на годишен преглед на автомобила във връзка с платен данък

Във връзка с изменение на Наредба Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба Н-32), вече ще бъде прекратяван ГТП, когато в информационната система няма информация за платен пътен данък на превозното средство.

Преди началото на преглед на превозно средство ще бъдат проверявани представените по чл. 30 от Наредбата документи. След започване на прегледа се проверяват резултатите от автоматичната проверка в информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата за наличието на платени:
а) задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците – когато такава се изисква;
б) данък върху превозното средство.

Когато информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата няма достъп до базата с данни за платените задължителни застраховки, председателят на ГТП комисията вписва в информационната система номера на знака към съответната застрахователна полица. Когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство и/или задължителна застраховка (когато има достъп до базата данни за автомобилните застраховки), председателят на ГТП комисията отразява несъответствията в протокола (приложения № 9, 10, 11 или 15) и не извършва периодичния преглед на превозното средство /първоначалната проверка на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.

Предвид гореизложеното, независимо от документите за платен данък, които лицето, представило автомобила за преглед представи пред ГТП комисията, преглед не следва да се извършва, ако при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство и/или задължителна застраховка (когато има достъп до базата данни за автомобилните застраховки).

"Промени при извършването на годишен преглед на автомобила във връзка с платен данък", 1 out of 5 based on 5 ratings.
(Visited 1 520 times, 1 visits today)