Резултати от проучването „Заедно за по-безопасни пътища“

Над 80% от шофьорите признават, че нарушават Закона, но само половината са глобявани

Днес на специален форум-дискусия „Заедно за по-безопасни пътища“ Съюзът на българските автомобилисти (СБА) представи резултати от проведено анкетно проучване сред свои членове и клиенти.

Форумът се проведе по инициатива на СБА със съдействието на г-н Андрей Новаков – член на Европейския парламент.

Председателят на СБА инж. Емил Панчев обърна внимание, че целта на проучването е била да изследва нагласите към безопасността на движението и мерките за предотвратяване на катастрофите. В него са се включили над 6000 активни шофьори.

Като цяло, решението на драматичната ситуация по пътищата анкетираните виждат в съчетанието между засилен контрол и увеличени санкции – обяви Панчев по време на форума. Над 83% от анкетираните смятат, че Пътна полиция трябва да засили контрола по пътищата. 54% от анкетираните смятат, че санкциите трябва да бъдат увеличени, докато близо 40% считат, че трябва да бъдат запазени на същото ниво.

За увеличен контрол и санкции се обявяват най-вече жените, водачите на възраст над 65 години и начинаещите водачи.

Макар малцина да се застъпват за намаляване на наказанията, делът им е над средния сред мъжете, жителите на малките градове и селата и хората с основно образование.

Най-голям дял от анкетираните, над 36%, се информират за промените в ЗДП рядко или от медиите.  3% признават, че изобщо не се интересуват от промените в закона, а 18% заявяват, че следят всяка промяна, окончателно приета от Народното събрание.

Младите водачи с най-малък стаж се информират най-редовно и стриктно. Рядко или от медиите черпят информация хората между 25 и 40 години, живеещи в столицата и шофьорите със средно образование.

По отношение на агресията по пътищата, всекидневно я срещат водачите до 50 години, столичаните и висшистите. Около 30% от анкетираните са свидели на агресия на пътя всекидневно. Само 3,6% не са ставали свидетели на агресия на пътя.

Лошата настилка и неадекватното регулиране дразнят много най-силно участниците в движението.Младите мъже, столичаните и висшистите реагират най-остро на всички, подложени на оценка аспекти – поведението на пешеходци и шофьори, неправилно регулираните участъци и лошата пътна настилка.

Близо половината от анкетираните са показали много високо раздразнение от лошата пътна настилка. При всеки пети то е причинено от неправилно регулираните пътни участъци, а при 17% – от поведението на други водачи. Най-малко водачи са силно раздразнени от поведението на пешеходците – 6,6%.

Друг въпрос от анкетата е свързан с нарушенията, които шофьорите си признават, че извършват на пътя. Едва 18% от всички анкетирани посочват, че през последния месец не са извършвали нито едно нарушение.

Близо половината превишават скоростта извън населено място, а 1/3 и в града. Всеки четвърти използва мобилен телефон в движение. 21% возят пътници без предпазен колан. 10% от анкетираните признават, че возят деца в автомобила си без задължителните столчета и седалки.

Най-малко участници споделят, че са преминавали на червено или са карали след употреба на алкохол или наркотици.

След употреба на алкохол, зад волана сядат хора до 25 години, от София и с малък стаж.

Докато над 80% от анкетирантие признават, че са нарушавали закона, то близо половината от тях никога не са били санкционирани от Пътна полиция.

Колкото и малко да са, около 5 на 100, многократно санкционираните през последните 12 месеца са най-вече млади мъже, с малък стаж, ниско образование и над 15 хиляди изминати километра на година.

На другия полюс – несанкционирани никога – са главно жените, най-младите и най-възрастните и каращите под 5 000 километра годишно. Голям е и дела на онези, които са санкционирани еднократно преди повече от 12 месеца – 38,6%.

Голяма част от шофьорите отричат самите те да подбуждат към агресия на пътя. Под 1% от всички анкетирани признават, че прибягват към физическа саморазправа, умишлено увреждане на автомобил и рязка промяна на скоростта на движението. Малък е и процентът на онези, които често сигнализират органите на реда – под 3%. Междувременно всеки десети предпочита да сподели историята в социалните мрежи, а всеки пети признава, че използва клаксона често.

Налице е ясно обособена група от активни, млади и образовани водачи, за които силен мотиватор за спазване на правилата са както санкциите, така и стимулите. Златният талон изкушава младите и начинаещите, а по-ниските данъци и застраховки – най-активните шофьори – мъже от големите градове.

Особено силен аргумент е желанието да останем живи и да не причиним смърт на друг. Тези мотиви са най-разпространени сред жените, хората до 50 г., столичани и вишистите.

"Резултати от проучването "Заедно за по-безопасни пътища"", 5 out of 5 based on 6 ratings.
(Visited 238 times, 1 visits today)