Системата „бонус-малус“ може и да не заработи през 2018 г.

„Гражданска отговорност“ може да поскъпне с 200% за системните нарушители на закона и да поевтинее за изрядните водачи“.

Сигурно помните гръмките изказвания от миналата година покрай новината, че през март 2018-та ще бъде готова и въведена системата „бонус-малус“ при задължителните автомобилни  застраховки „Гражданска отговорност“.

Три месеца след сакралната дата няма никакви изгледи това да се случи преди началото на 2019 година. Преди дни от Комисията за финансов надзор (КФН) обявиха, че консултантът – гръцката структура на Ърнст енд Янг, е готов с окончателния си доклад. В него обаче са представени 11 възможни сценария за система „бонус-малус“ в България с голям брой фактори, които да бъдат взети предвид при нейното изграждане. Поради многото варианти КФН смята, че в момента не е възможно да се пристъпи към обществено обсъждане на проект на нормативен акт, а докладът е изпратен за мнение до МВР и транспортното министерство.

Самият доклад, който бе поръчан преди повече от две години, не е публикуван. Общественото обсъждане относно наредбата, която ще въведе системата „бонус-малус“ в България, ще бъде инициирано  едва през септември.

Какво е „бонус-малус“ система?

У нас системата „бонус-малус“ (намаление – увеличение) се коментира активно повече от пет години и все още не е въведена.

Това е метод (средство)  за отстъпки или добавки към застрахователната премия, които се определят в зависимост от това колко рисков е един водач. Целта е да се постигне по-справедлив начин за определяне на размера на премията, или т.нар. заслужена премия. Стартира се с базовата премия и в зависимост от това дали има виновно причинени от лицето щети или не, се прави отстъпка или увеличение. Концепцията на този метод е да стимулира добрите и да дисциплинира или въздейства върху лошите водачи за намаление на злополуките по пътищата.

За пръв път тази система за отстъпки или бонуси  започва да се използва преди повече от 100 години в Англия. Към днешна дата се прилага в голям брой държави. Важно е да се знае, че калкулирането на премията се прави по набор от показатели, който може да бъде доста обширен – не е само до това дали имаш ПТП в досието си или не.  От застрахователния бранш и законодателния орган зависи дали предложената система ще бъде удачна и добре функционираща.

Експерти вече опонираха, че системата „бонус-малус“ не трябва да става задължителна. Всички са единодушни обаче, че за да заработи и да има ефект, трябва да се прилага от всички компании.

автор: Ваня Георгиева

(Visited 778 times, 1 visits today)