Технически пунктове не признават сертификати за АГУ на нови коли

Преди около три години си закупих от България чисто нова кола с фабрично  монтирана автомобилна газова уредба (АГУ) с нужния сертификат от завода производител. Регистрирах я в Пътна полиция. Получих талон, където бе отбелязано, че МПС е с бензин/газ. Както е по наредба, след третата година закарах автомобила си на първи технически преглед в специализиран пункт. Там обаче ми отказаха преглед, защото нямам протокол за АГУ. Казах им, че колата е със сертификат от завода производител. Посочих им талона, издаден от КАТ, където пише, че колата е с бензин/газ. Те обаче не приеха тези документи за меродавни. Според тях трябвало оторизиран сервиз да ми издаде нов документ, който да удостовери, че газовата уредба отговаряла на стандартите. Имат ли това право? Не е ли достатъчен документ от завода производител? И как така, когато колата е била регистрирана в КАТ, този документ е важал, а после в пункта за годишните прегледи това не важи?

Въпросите зададе наш читател, но със същия голям проблем се сблъскват и вносители на автомобили, чиито клиенти са връщани масово от пунктове за технически прегледи да си вадят документи за фабрично монтираните газови уредби.

Имат ли това право?

Казано накратко – не. Това става ясно от отговорите, които СБА получи от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” (ИААА).

Според експертите от ИААА всички новорегистрирани в КАТ превозни средства с фабрично монтирана АГУ, на които в свидетелството за регистрация е отразено „бензин/газ“, не следва да преминават първоначален преглед в контролно-технически пункт (КТП) за първоначална проверка на АГУ. Това е така, защото при регистрацията собственикът е представил в Пътна полиция Сертификат за съответствие с одобрен тип превозно средство, в който е посочено, че МПС се задвижва със системи с две горива.

Това обаче не се отнася за новорегистрирани в КАТ превозни средства, които имат газова уредба, но в свидетелството за регистрация НЕ е отразено „бензин/газ“. Те  следва да преминават на първоначален преглед в КТП за първоначална проверка на АГУ, уточняват от ИААА.

Експертите от автомобилната администрация са категорични, че служители от пунктовете за технически прегледи нямат право да не признават сертификатите от завода производител.

 „Сертификат за съответствие с одобрен тип превозно средство, в който е посочено, че МПС се задвижва със системи с две горива е документ, които безусловно следва да бъде признат и МПС не подлежи на първоначална проверка на АГУ. Техническият специалист в пункта е длъжен за номер на протокол за монтаж на АГУ да вписва номера на свидетелството за регистрация на превозното средство. Всички други документи, различни от посочения, включително документи, удостоверяващи под друга форма монтирана или допълнително монтирана АГУ не се признават и в тези случаи задължително следва да се извърши първоначална проверка”,  заявяват от ИААА.

Оттам припомнят още, че тригодишният гратисен период по издаването на т.нар. „Паспорти“ за монтираните на автомобилите АГУ изтече на 1 септември 2014 година.

Изискването за протокол за първоначален монтаж на автомобилна газова уредба е необходимо за всички допълнително монтирани АГУ след 01.01.2015 г.  Това важи без значение дали уредбата е монтирана в т.нар. завод производител или от други фирми, когато обстоятелството „газ/бензин“ не е вписано в свидетелството за регистрация или в Сертификат за съответствие с одобрен тип превозно средство и автомобилът не е минавал на преглед по реда на Наредба № Н-32 за проверка системата за „газ/бензин“.

автор: Ваня Георгиева

"Технически пунктове не признават сертификати за АГУ на нови коли", 5 out of 5 based on 3 ratings.
(Visited 1 096 times, 1 visits today)