327 303 650 лв. събрани от данък „МПС“ за 4 години в столицата

Колосалните 327 303 650 лева е събрала Столична община от данъка върху превозните средства за четири непълни години.

Това става ясно от справка, изискана от представител на СБА по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).  И без да се вдигат ставките, общинарите могат да се похвалят с устойчив ръст на приходите от налога през последните години, което освен с нарасналия брой на автомобилите в столицата, вероятно се дължи и на по-добрата събираемост.

През 2015 г. от данък „МПС“ в столичната хазна са постъпили 69 518 254 лв. През следващата година са събрани 77 118 623 лв. За цялата 2017 година приходите от налога са 84 558 688 лв. Забележителен ръст има през 2018 г., където само за 10 месеца (искането по ЗДОИ е подадено в началото на ноември и по тази причина получените данни обхващат само първите десет месеца на годината) има събрани 96 108 085 лв. Това е с 11,5 млн. лева повече от цялата предходна година и то без да е била променяна ставката. Разликата в приходите между 2015 г. и 2018 г. (непълна) пък е цели 30 милиона лева. Статистиката показва, че през 2015 г. в София-град е имало около 880 000 регистрирани пътни превозни средства, а през миналата година броят им е по-голям.

Какво прави Столична община с милионите, събирани като данък от собственици на автомобили?

В края на миналата година парламентът гласува промени в Закона за местните данъци и такси, с които бе решено през 2019 г. да се вдигне данъкът за по-старите автомобили.  Новото е начинът, по който се определя налогът, като се включва т.нар. екологичен компонент.

Мотивите на правителството за промяната са свързани с идеята постепенно да се изведат от експлоатация най-старите автомобили, тоест собствениците да бъдат стимулирани да си купят нови автомобили, за да се намали замърсяването на въздуха. Това, разбира се, е илюзорно, защото вдигайки налогът с 20 или 50 лева, няма как да накараш човек с минимални доходи да смени стария си автомобил, който и без това едва поддържа, с по-нов и по-скъп. Но това е друга тема. 

По-интересното тук е, като се говори толкова много по темите „екология” и „замърсяване на въздуха”, дали милионите от данък „МПС“ се използват и за създаването на по-чиста градска среда?

Човек би помислил, че екологията е една от сферите, в които се инвестират пари от налога наред с проекти, свързани с подобряването на инфраструктурата в града, с  градския транспорт или  най-общо с всякакви политики, които следва да направят живота в София малко по-комфортен и организиран.

Вярваме, че е така. От общината обаче не дават в детайли информация за какво и как са изразходени тези 327 303 650 лева. Един от въпросите, които отправихме, бе: „Ремонтират ли се улици с пари от приходите, събрани от данъка върху превозните средства?“. Тук от Столична община ни предоставиха „Справка за изграждане, текущ и основен ремонт на улици“, от която е видно следното:

През 2015 г. за ремонти са изразходени 77,25 млн. лв.; през 2016 г. – 87,73 млн. лв.; през 2017 г. – близо 58 млн. лева,  а за тази година едва 42 млн. лева, а това е по-малко от половината от събраната сума. След тези цифри обаче следва изричното пояснение, че съгласно чл. 17 от Закона за публичните финанси постъпленията от данъците не са целеви и служат за покриване на плащанията. Така че не може да се каже точно колко пари и какви ремонти са платени от приходите от т.нар. пътен данък. Още повече, че през този период за реконструкции на пътната инфраструктура Столична община е била субсидирана и от държавата с общо над 17 млн. лева.

Що се отнася до борбата с мръсния въздух от стари автомобили, една от най-видимите мерки, предприети от общината, бе закупуването в края на 2017 г. на седем газоанализатори за 70 000 лв. Те бяха дарени на КАТ-София. Идеята бе пътните полицаи да проверяват за нормите на изгорелите газове автомобилите и да спират от движение още на пътя онези МПС, които най-много тровят въздуха. Към днешна дата резултатът от мярката е спорен, тъй като стана ясно, че почти няма спрени от движение замърсяващи автомобили. И още нещо любопитно – по-рано през годината излезе информация в медиите, получена по ЗДОИ от КАТ-София, че тези газоанализатори анализират изгорелите газове само на бензинови МПС, не и на дизелови, които са по-големите замърсители. В нашия отговор от Столична община уверяват, че уредите работят и с бензинови, и с дизелови двигатели.

автор: Ваня Георгиева

(Visited 31 times, 1 visits today)