Допълнително обучение

  • Допълнително обучение за повишаване на квалификацията на водачите.

Съюзът на българските автомобилисти обучава водачи на моторни превозни средства от 1960г. СБА съхрани традициите и доброто си име в организирането и провеждането на дейността по обучение на водачи. Сега организацията разполага с над 55 учебни центъра с учебни автомобили в цялата страна.

СБА разполага с програма за обучение на водачи на МПС, която ги запознава с измененията на транспортното законодателство и последиците от пътно-транспортните произшествия в страната.

СБА ежегодно провежда допълнително обучение на стотици водачи. Организацията разполага със съвременен тренажор за различни ситуации по време на движение.

Симулаторът дава възможност да се усвояват по-лесно и безопасно уменията при различни маневри. СБА разполага и със специален американски симулатор, който обучава безопасно предприемане на действия от страна на водача в екстремни ситуации. На фирми, желаещи да повишат квалификацията на своите водачи, се предлагат различни програми за обучение.

Тел. за връзка за допълнително обучение: 0895558760

За повече информация можете да се обръщате към центровете на СБА в цялата страна.

(Visited 4 443 times, 1 visits today)