Какви са правата ни при ПТП?

В наши дни автомобилът е едно необходимо удобство. В същото време обаче трябва да знаем, че никой не е застрахован от произшествия и това налага отговорното ни поведение и отношение на пътя като шофьори. Повишеното внимание и прецизност са понякога животоспасяващи както за нас, така и за всички участници в движението. С позволението на колегите от pravatami.bg публикуваме някои основни насоки, които биха ни били полезни в случай, че сме участници в ПТП.

В случай, че сме участници в ПТП:

 1. Трябва да спрем и да установим какви са последиците от произшествието. Ако не разберем или “тактично” се направим на неразбрали, че съм участници в ПТП и не останем на местопроизшествието, другият/другите водач/и може/могат да подаде/подадат жалба срещу нас. След което КАТ идват в нас, за да огледат МПС-то ни. Ако по него има белези от ПТП-то (напр. боя от друг автомобил), се съставя акт (може да ни лишат от правото ни да управляваме МПС или да ни наложат парична глоба).
  NB! Законът приравнява напускането или бягството от местопроизшествието на “извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества“, тоест се приемат за утежняващи вината обстоятелства.
 2. Трябва да уведомим органите на МВР, в случай че има пострадали или има причинени имуществени вреди.
 3. Трябва да останем на мястото на произшествието и да изчакаме пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието, като до пристигането им, е желателно да вземем мерки за безопасността на движението и да окажем помощ на пострадалите, ако има такива.
 4. Важно е да знаем, че НЕ трябва да преместваме превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променяме състоянието му до идването на представителя на Министерството на вътрешните работи освен ако с него е необходимо да се превозят до лечебното заведение пострадалите, след което сме длъжни веднага да се завърнем на мястото на произшествието. По този начин ще окажем съдействие на органите на МВР, които ще заснемат разположението на пътните превозни средства /ППС/ и причинените щети с цифров фотоапарат и ще опишат обстановката в съответния протокол.

Тези действия трябва да предприемем дори и да не съм преки участници в произшествието!

След като органите на МВР пристигнат на местопроизшествието те ни съставят акт за ПТП, ако се установи, че произшествието се е случило по наша вина.

 • Ако имаме възражения, те се отбелязват в акта.
 • Освен това срещу акта може да подадем възражения в тридневен срок от издаването му пред Началник РПУ! Ако не подадем възражения в срок, то тогава се издава наказателното постановление.
 • На база акта за ПТП наказващият орган издава наказателно постановление, което може да обжалваме в 7-дневен срок от връчването му пред районния съд, в района на който е извършено нарушението.

Изготвят се и следните документи в зависимост от характера на произшествието:

 1. Констативен протокол за ПТП с пострадали лица. При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП с пострадали лица –  Приложение № 1 и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на „Пътна полиция”- МВР. Протоколът се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.
 2. Протокол за ПТП с материални щети. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП с материални щети – Приложение № 2.
 3. Двустранен констативен протокол за ПТП. Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, то тогава можем да попълним своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП – Приложение № 3. Застрахователите, с които сме сключили договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП – Приложение № 3 при сключване на договора, както и при поискване. Двустранният констативен протокол – Приложение № 3, е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.

Препис от протоколите и други документи, съотносими към произшествието (като плана-схема на ПТП) може да получим и в случай че сме трето лице, което е претърпяло вреди от ПТП или пък сме изгубили оригинала, като отправим писмено искане до териториалното управление, което е издало протокола. Те са ни необходими, за да докажем настъпването на застрахователното събитие и да предявим претенция към застрахователя си.

До 25-то число всеки месец Министерство на вътрешните работи предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд по Кодекса за застраховането информация, необходима за индивидуализиране на причинените през предходния месец ПТП като:

 1. вид и номер на съставения протокол;
 2. снимки, когато такива са направени;
 3. дата на ПТП;
 4. място на ПТП;
 5. МПС, участвали в ПТП – с посочване на регистрационния номер и номер на рама (шаси) за всяко МПС, участвало в ПТП;
 6. МПС, което е причинило ПТП.

Тази информация е достъпна за застрахователя. При поискване от негова страна във връзка с предявена пред него претенция, Информационният център му предоставя информация, отнасяща се за съответната претенция.

Органите на МВР не посещават местопроизшествието и не съставят документи, когато:

 1. повредите на МПС са възникнали в резултат на природни бедствия;
 2. МПС пострада при пожар;
 3. повредите на МПС са възникнали в паркирано състояние;
 4. повредите на МПС не са причинени от друго ППС;
 5. има повреди по стъклата на автомобила.

оригинална статия: pravatami.bg (автори: Петя Баковска и Христо Милчев Георгиев)

"Какви са правата ни при ПТП?", 5 out of 5 based on 1 ratings.
(Visited 3 579 times, 4 visits today)