Пътуване в чужбина: Зелена карта

Пътуването в чужбина с автомобил често може да бъде притеснително и объркващо. Как трябва да се подготвим? По принцип пътуване с автомобил в чужбина е свързано с наличието на сертификат “Зелена карта”, но след присъединяването ни в ЕС се въведоха нови правила и изисквания, които са в полза на автомобилистите. С позволението на колегите от pravatami.bg публикуваме техен текст за автомобилистите, на които ще им се наложи да притежават Зелена карта при пътуване извън България.

Какво е сертификат “Зелена карта”?

Сертификат “Зелена карта” е международен сертификат за застраховка, който се издава на базата на действаща застраховка Гражданска отговорност на МПС (ГО). Щом имаме сключена застраховка Гражданска отговорност на МПС, то ние имаме право да получим сертификата, ако ни е необходим. Той покрива отговорността ни като автомобилисти при пътуване в чужда държава, ако виновно причиним имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

В кои държави може да пътуваме само със застраховка “Гражданска отговорност” без да е необходима “Зелена карта”?

Застраховка “Гражданска отговорност”, сключена от нас в България, е валидна в 32 държави:

  • всички държави-членки на ЕС;
  • Андора, Исландия, Швейцария, Норвегия и Сърбия;

Когато сключваме застраховка ГО, ние декларираме район на управление, а именно България, но това не отменя валидността на застраховката в тези 32 държави. Застрахователните компании предоставят отстъпка от цената при деклариран район на управление на МПС на територията на България. Тази отстъпка в цената на ГО не може по никакъв начин да ограничава териториалния обхват на валидността на застраховката, както и условията на покритие. Това, което може да изиска застрахователят, е да заплатим ползваната отстъпка, в случай че предприемем пътуване в чужбина с автомобила си.

Когато нашето МПС е регистрирано в България и е със сключена застраховка ГО в България, то ние като водач на това МПС се считаме за автоматично застраховани за покритите от нашата ГО рискове при пътуване в някоя от тези 32 държави. Нанесените от нас вреди при инцидент ще бъдат покрити от нашата застраховка.

Кога ни е необходим сертификат “Зелена карта”?

Необходим ни е сертификат “Зелена карта”, когато пътуваме в трети държави от системата “Зелена карта”, а именно:

  • Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Черна гора
  • Русия, Молдова, Украйна и Беларус
  • Мароко, Тунис, Израел, Иран и Турция

Колко ще ни струва издаването на сертификата?

За издаване на сертификат “Зелена карта”, който ще ползваме при пътуване в държавите от ЕС, ЕИП и Сърбия не е нужно да заплащаме на нашия застраховател допълнителна такса или предсрочно да изплатим вноските ни по ГО. Всякакви суми, изискани от нашия застраховател, които са свързани с издаването на сертификата, са неправомерни и ние можем да откажем плащане. Възможно е обаче застрахователят ни да изисква заплащането на допълнителна премия, за да може нашата застраховка да прояви действие в посочените по-горе трети страни от системата. В този случай ние ще доплатим за покритието на нашата застраховка, а не за издаване на сертификат “Зелена карта”.

Когато става въпрос за пътуване в трети държави от системата “Зелена карта” ние трябва да си заплатим цената на сертификата по тарифи, които са определени от нашия застраховател при сключването на договора. Цената и условията, при които застрахователят ще ни предостави сертификата, се определят при сключването на договора и не могат да бъдат променяни впоследствие.

Какъв е срокът на валидност на сертификата?

Зелената карта е валидна за срока, съответстващ на срока на нашата ГО, или за срока, за който е платена застрахователната премия по застраховката, но не по-малко от 15 дни. Ако сме си платили премията изцяло, нашият застраховател е задължен да ни издаде сертификата за целия срок на договора ни.

оригинална статия: pravatami.bg (автор: Владимир Иванов)

"Пътуване в чужбина: Зелена карта", 5 out of 5 based on 1 ratings.
(Visited 12 277 times, 15 visits today)