На вниманието на автомобилните състезатели

УВЕДОМЯВАМE ВИ , ЧЕ СБА КАТО НОСИТЕЛ НА ПРАВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ИЗДАВА МЕЖДУНАРОДНИ ЛИЦЕНЗИ СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН СПОРТ.

СБА издава международни лицензи на автомобилни пилоти и навигатори по система, еквивалентна на тази на FIА и в съответствие с критериите описани в Приложение “L” на МСК (C, R, D, D1, H_C, H_R, H_D, HREG, Junior-C Off-road, DR_A, DR_B, DR_C) от Глава I Чл. 2, 9 и 12 приложение L на Международния Спортен Кодекс (МСК) и според изискванията от Глава I Чл. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 от същото приложение.

 

За издаването на международен лиценз са необходими следните документи:
1. Заявление до Председателя на СБА в свободна форма, от което да е видно каква категория лиценз иска заявителя;
2.  Трите имена на пилота и навигатора;
3.  Дата на раждане;
4. Медицинско свидетелство за съответната година (заключението да съдържа думите “годен да практикува моторни спортове“)
5. Да се посочи очен статус от лекар (необходими очила или лещи)
6. Копие от валидна Застрахователна полица;
7. Национален лиценз от предходната година (най-висока национална категория)
8. Представляващ клуб
9. Копие от платежен документ
10. Снимка


Цената за издаване на Международен лиценз е 350 лв. (триста и петдесет лева).
Лицензът се издава с валидност 1 година.Лице за контакти:
Камен Михайлов мобилен телефон – 0888 605 662
Банкова сметка на СБА – IBAN BG83STSA93000027000001

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБА
инж. ЕМИЛ ПАНЧЕВ
(Visited 424 times, 1 visits today)