Учебна дейност

Шофьорски курсове

Съюзът на българските автомобилисти обучава водачи на моторни превозни средства от 1960г. СБА съхрани традициите и доброто си име в организирането и провеждането на дейността по обучение на водачи от категория “В”. Сега организацията разполага с над 23 учебни центъра с учебни автомобили в цялата страна.

Курсовете в СБА се водят съобразно изискванията на Наредба №37 и учебната документация за съответната категория.

Категория „B“ – водачи на МПС до 8 места и 3.5 тона

Изисквания:

  • – изпитът по Теория може да се проведе в рамките на месеца преди навършване на 18 години;
  • – лична карта;
  • – кандидатът попълва и подписва Декларация, в която декларира данните от дипломата си;
  • – снимка паспортен формат – 1 бр.;
  • – диплома за завършено образование.

 

Обучение по теория:

Обучението по теория се извършва съгласно Наредба №37 за Обучение на водачи. Обучението се провежда в удобно за курсиста време. След завършване на теоретичното обучение се полага вътрешен изпит по теория, след което следва изпит пред ИААА:

– решава се 1 бр. листовка (тест) общо 45 въпроса. В случай, че резултатът е отрицателен следва ново явяване на изпит.


 

Обучение по практика:

Часовете по кормуване са общо 31 на брой с времетраене от 50 минути всеки.

След завършване на практическото обучение се провежда вътрешен изпит по кормуване и следва изпит пред ИААА.

Практическият изпит се провежда при успешно положен изпит по теория.


 

ЦЕНА НА КУРСА: ТЯ Е РАЗЛИЧНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА УЧЕБНИЯ АВТОМОБИЛ, УЧЕБНИЯ КАБИНЕТ И ДР.

Посочената цена включва теоретичното и практическото обучение, както и всички вътрешни изпити до получаване на свидетелство за завършен курс.
Допълнително се заплаща явяването на практически и теоретичен изпит пред ДАИ.

Информация за допълнителното заплащане за изпитите пред ДАИ може да получите от съответния офис на СБА при записване за курс.

НЕ СЕ СЪБИРАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ТЕОРЕТИЧНОТО И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА КУРСА И ВЪТРЕШНИТЕ ИЗПИТИ.


 

Възстановяване на контролни точки:

Водачите на моторни превозно средства притежават 39 контролни точки.

При определени нарушения на Закона за движение по пътищата контролните органи отнемат от точките на водачите. Ежегодно водачите могат след допълнително обучение в лицензирани кабинети на СБА да възстановяват 13 точки. Обучението е теоретично в един ден и завършва с решаването на листовка. За да участвате в това обучение, трябва да не сте изгубили всички контролни точки, както и да сте заплатили всички дължими глоби към КАТ – Пътна полиция.
За курса на обучение се изисква да представите лична карта, свидетелство за правоуправление, синия контролен талон към свидетелството, или ако е отнет, акта, с който е отнет талона.

За повече информация можете да се обръщате към центровете на СБА в цялата страна.

"Учебна дейност", 5 out of 5 based on 2 ratings.
(Visited 23 088 times, 1 visits today)